Austrálie zřejmě nesplní své závazky z Pařížské dohody   


25.06.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Australské emise uhlíku vzrostly na rekordní hodnoty za několik posledních let. K tomuto závěru dospěla studie environmentální konzultační agentury NDEVR Environmental. Pokud budou emise skleníkových plynů této země pokračovat stejným trendem, Austrálie překročí své cíle, ke kterým se zavázala v Pařížské úmluvě.

NDEVR Environmental prakticky kopíruje vládní čtvrtletní zprávy Národní inventury skleníkových plynů (National Greenhouse Gas Inventory), ale vydává je pravidelně o několik měsíců dříve, než vychází zmíněné oficiální zprávy. Předchozí data ve zprávě NDEVR Environmental se lišily jen o 1 % od oficiálních vládních dat. Minulá zpráva zahrnovala první tři měsíce roku 2018 a ukázala, že australské emise od začátku roku až do konce března byly nejvyšší od začátku záznamu v roce 2002.

Podle dat byly emise skleníkových plynů za první čtvrtletí letošního roku po odečtení emisí ze změn využití území celkem 556,9 milionů tun ekvivalentů oxidu uhličitého. I pokud by se započítala data ze změn využití území, emise uhlíku by vykazovaly vzrůstající trend, čímž by se Austrálie vzdalovala svým závazkům v Pařížské úmluvě snížit do roku 2030 množství svých emisí o 26 až 28 % oproti roku 2005.

Ačkoliv emise ze sektoru výroby elektrické energie v předchozích třech čtvrtletích klesaly, podle poslední zprávy došlo k mírnému nárůstu o 1,7 milionů tun oxidu uhličitého v posledním čtvrtletí kvůli vzrůstu elektřiny vyrobené z fosilních paliv. Zpráva také odhalila, že emise unikající při těžbě a distribuci plynu jsou na nejvyšší úrovni v historii.

Mezitímco stále pokračuje debata okolo návrhu australské vlády o zárukách dodávek energie, NDEVR projektuje, že australský energetický sektor by zvládl splnit závazky z Pařížské dohody ještě pět let v předstihu, pokud by pokračovalo předchozí omezování emisí skleníkových plynů. Dosáhnout by toho bylo možné pokračujícími investicemi do obnovitelných zdrojů energie a dále blížícím se ukončením provozu velkých uhelných elektráren.

Zdroj:

Record emissions keep Australia on path to missing Paris targetKomentáře