Británie vyrobí z větru dvakrát více elektřiny než z uhlí   


08.05.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Ještě před šesti lety bylo více než 40 % britské elektřiny vyrobeno spalováním uhlí. Dnes je toto číslo jen 7 %. Dramatický ústup od uhlí nastal v Británii v roce 2016. Vítr byl za rok 2017 zdrojem 15 % britské elektřiny, přičemž o rok dříve to bylo jen 10 %.

Loňský nárůst ve výrobě z větru je důsledkem jak většího počtu větrných farem, tak větrnějšího roku. Tento nárůst pomohl ještě více snížit využití uhlí a zastavil nárůst ve výrobě ze zemního plynu.

V říjnu 2017 bylo za celý měsíc dohromady z větrné, solární a vodní energie vyrobena čtvrtina britské elektřiny. K tomu přispěly hurikán Ofélie a větrná bouře Brian.

Po tomto rekordním měsíci byly navíc k síti připojeny další dvě nové pobřežní větrné farmy: větrná farma Dudgeon (na moři 32 km východně od Anglie) a větrná farma Rampion (13 km jižně od Anglie).

Celkem britská produkce elektřiny z větru stoupla mezi lety 2016 až 2017 o 14 TWh - což je dostatek elektrické energie pro 4,5 milionu domácností. Pro představu se jedná přibližně o roční výrobu všech reaktorů jaderné elektrárny Temelín.

Navíc je výroba z větrných zdrojů čím dál levnější. Při posledním kole vládních aukcí nízkouhlíkové elektřiny, cena z některých pobřežních větrných farem klesla až na 57,5 libry za MWh. Je tudíž velmi výrazně levnější, než kolik byla stanovena povinná výkupní cena z plánované britské jaderné elektrárny Hinkley Point C (92,5 libry za MWh). Podobně ani nové bloky Temelínu by těmto větrným zdrojům nedokázaly konkurovat.

Pokud by mělo v Evropě skutečně dojít k "jaderné renesanci," musel by se tento průmysl připravit na novou ekonomickou realitu, kterou dnes vytvářejí obnovitelné zdroje energie.

Celková poptávka po elektřině udržuje ve Velké Británii již dvanáct let klesající trend. Dnes je více elektřiny do Velké Británie dováženo "vložené" v produktech a službách něž kolik je zde vyrobeno. Navíc díky opatřením na úsporu energie může tato země dělat více s menšími náklady. Díky tomu využila Británie v roce 2017 stejné množství elektřiny jako v roce 1987 - a to navzdory populačnímu růstu.

K tom všemu dochází, přestože se stále více využívá elektrických automobilů a tepelných čerpadel a tím elektřina částečně nahrazuje kapalná paliva v dopravě a zemní plyn při vytápění.

Jednou z velkých výzev, která s tímto trendem souvisí, je otázka, jak zvládat velké sezónní a denní rozdíly ve výši spotřeby. To u fosilních paliv nebyl problém, protože je bylo možné velmi levně skladovat až do chvíle samotné spotřeby.

Výroba elektřiny v Británii je dnes nejčistší, jaká kdy v historii byla. Uhlí a zemní plyn zde dohromady produkují méně než polovinu celkové výroby.

Britská výroba elektřiny byla loni úplně bez příspěvku uhlí po dobu 613 hodin. To by bylo naprosto nemyslitelné v mnoha zemích jako je Česká republika, Německo, Indie, Čína nebo Spojené státy Americké, které jsou na uhlí stále velmi těžce závislé.

Přesto celkový nízký podíl výroby elektřiny z uhlí za rok 2017 maskuje neustálou závislost na tomto fosilním palivu při pokrývání spotřeby během špičky. Během jedné desetiny času s největší poptávkou po elektrické energii je uhlím uspokojena celá jedna šestina výroby.

Zdroje:

2017 Great Britain cumulative electrical electrical generation is 59TWh for wind + solar + hydro generation

The year coal collapsed: 2016 was a turning point for Britain’s electricity

Britain Now Generates Twice as Much Electricity From Wind as Coal, And That's a Big DealKomentáře