Britská energetika prochází významnou transformací   


10.01.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Objem výroby britských elektráren tento rok klesl na nejnižší úroveň za poslední čtvrt století, přičemž obnovitelné zdroje energie dosahují v energetickém mixu Velké Británie bezprecedentního podílu.

Rekordně nízká spotřeba elektřiny nastala navzdory stoupajícímu počtu obyvatel. Ve Velké Británii přibylo od roku 1994 osm milionů obyvatel. Analytici tvrdí, že snižující se spotřeba je výsledkem především zvyšující se energetické efektivity a měnící se ekonomické struktury země.

Britská environmentální skupina Carbon Brief, která analyzuje dostupná vládní a průmyslová data, zjistila, že minulý rok vyrobily britské elektrárny 335 terawatthodin elektrické energie, což je o jedno procento méně než předchozí rok. Od roku 2005 pak výroba elektřiny klesla o celých 16 % - což je srovnatelné s množstvím energie, kolik by vyrobilo pět elektráren Temelín.

Podle analytiků to může být z důvodu rozšíření mnoha různých úsporných spotřebičů a úsporných žárovek - nově především LED světel. Dále pak řada supermarketů instalovala lepší lednice a v průmyslu jsou využívány efektivnější čerpadla. Ve všech různých odvětvích se zvyšovala efektivita. Navíc pak došlo ke změnám struktury průmyslové výroby ve Velké Británii.

Zatímco výroba elektřiny mezi lety 2008 až 2014 klesala téměř každý rok, mezi lety 2015 až 2017 zůstávala stabilní, ale v roce 2018 začal opět její pokles. Průzkumy vládních poradců ke klimatické změně odhalily, že energeticky efektivnější spotřebiče pomohly při srovnání let 2008 a 2017 ušetřit průměrné domácnosti 290 liber ročně. Pokračující energetické úspory by nakonec mohly Velké Británii pomoci dosáhnout svých závazných klimatických cílů.

Data od Národní přenosové soustavy (National Grid) ukázala, že rok 2018 byl pro výrobu britské elektřiny doposavad "nejzelenějším", protože stále víc energie pochází z obnovitelných zdrojů a čím dál méně z uhlí. Analýza skupiny Carbon Brief zjistila, že obnovitelné zdroje energie zahrnující biomasu, energii vody, solární energii a větrnou energii dodaly do sítě rekordních 33 % veškeré vyrobené elektřiny za rok 2018, což je o 4 % více než rok předešlý. Jedná se o významný nárůst, protože ještě v roce 2009 to bylo jen 6,7 %.

Zelená energie posílila především díky novým větrným farmám, které byly loni připojeny do sítě, ale také díky spalování biomasy, kde byla významná přeměna uhelných jednotek elektrárny Drax v hrabství Yorkshire a přeměna bývalé uhelné elektrárny Lynemouth v hrabství Northumberland na severu Anglie.

Mezitím navzdory varování, že by mohl přijít uhelný comeback způsobený vysokými cenami zemního plynu, výroba z uhelných elektráren poklesla o dalších 25 %. Výroba energie z jaderných zdrojů měla ve Velké Británii rovněž slabý rok, protože se na energetickém mixu podílela méně než 8 %. To bylo způsobeno také tím, že byla řada stárnoucích reaktorů odpojena z důvodu bezpečnostních kontrol. Hlavní složka v energetickém mixu Velké Británie tak loni zůstal zemní plyn s více než 40 %.

Zdroje

New offshore windfarms push UK renewables to record

Analysis: UK electricity generation in 2018 falls to lowest level since 1994

UK power stations' electricity output lowest since 1994Komentáře