Canberra bude zásobována výhradně obnovitelnými zdroji energie   


21.09.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Australské hlavní město je připraveno přejít na výhradně obnovitelné zdroje elektřiny a to i přesto, že australská vláda na argumenty klimatologů příliš neslyší. Již od 1. října se australské hlavní město stane první samosprávou mimo Evropu s populací větší než 100 000 obyvatel, která dosáhne 100% pokrytí potřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Bude současně osmou takovou samosprávou na celém světě.

Zatím úplného přechodu na obnovitelné zdroje dosáhlo sedm samosprávných oblastí v Německu, Rakousku a Španělsku, přičemž více než sto měst, regionů a států po celém světě o něco podobného usiluje do budoucna. Již v příštím roce by tohoto cíle měly dosáhnout čtyři další samosprávy v Nizozemsku, Švédsku, Norsku a Ugandě. Canberra se tak již brzy připojí k městům, která se vzdala energie z fosilních paliv a bude poháněna výhradně zdroji energie s nulovými emisemi skleníkových plynů.

Samosprávné oblasti, které již přešly na obnovitelné zdroje energie.

Pořadí

Samospráva

Rok

Počet obyvatel

1.

zemský okres Rhein-Hunsrück (Německo)

2012

100 000

2.

spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo)

2013

1 600 000

3.

autonomní společenství Extramadura (Španělsko)

2013

1 100 000

4.

spolková země Hradsko (Rakousko)

2013

300 000

5.

spolková země Korutany (Rakousko)

2013

600 000

6.

spolková země Šlesvicko-Holštýnsko (Německo)

2015

2 900 000

7.

spolková země Dolní Rakousy (Rakousko)

2015

1 600 000

Aby svého cíle australské hlavní město dosáhlo, jeho představitelé uzavřeli smlouvy na nákup elektřiny od pěti větrných farem a tří solárních elektráren o společné kapacitě 640 MW. Canberra se tak stává průkopníkem v rozvoji obnovitelné energie. Tento úspěch ukazuje, čeho mohou místní samosprávy dosáhnout se silnou politikou v oblasti klimatu a energetiky.

Regiony, města a teritoria jsou na cestě k boji proti změně klimatu mnohdy mnohem dál, zatímco národní vlády často zaostávají. Austrálie je toho dokonalým příkladem, protože někteří federální poslanci se zde snaží dupnout na brzdu rozjetého energetického přechodu. Přesto již brzy poběží na výhradně obnovitelné zdroje také samotná budova australského parlamentu.

Poslední elektrická energie, kterou Canberra potřebuje k dosažení svého přechodu na zelenou energii, bude dodávána v říjnu. Bude zajištěna díky smlouvě s větrnou farmou Hornsdale, která dodá dalších 109 MW. Větrná farma je již v provozu a zatím prodává na otevřeném trhu, ale již za několik dní začne platit smlouva pro dodej do Canberry.

Zatímco Canberra představuje poměrně malou australskou samosprávu, model smlouvy o doplatcích rozdílu ceny obnovitelné energie, který Canberra používá, byl přijat dalšími australskými oblastmi jako Victoria, Jižní Austrálie nebo Queensland. Navíc inovativní typ smlouvy, kterou Canberra uzavřela, dokáže účinně ochránit spotřebitele před prudkým vzrůstem velkoobchodních cen elektřiny a stal se také atraktivní volbu pro velké podniky nakupující pro svůj provoz elektřinu.

Canberra se navíc vydává do další fáze svého boje proti změně klimatu, ve které se zaměřuje na snižování emisí skleníkových plynů v sektorech mimo odvětví elektřiny. V ambiciózním nedávno zveřejněném plánu se uvádí, že se město dále zaměří na zemní plyn. Představitelé města se zavazují, že do roku 2045 postupně přestanou využívat zemní plyn. Canberra se dále bude snažit snížit emise v sektoru dopravy podporou využívání veřejné dopravy a nákupu vozidel s nulovými emisemi. Dále tvrdí, že prověří potenciál dnů bez aut, aby tím obyvatele povzbudila snížit svou závislost na automobilech.

Zdroje

How the Australian Capital Territory became a global energy leader

Australia’s capital to be first city outside Europe to transition to 100% renewables

Simon Corbell recognised for outstanding contribution to clean energy sector

ACT to phase out gas as it launches next stage to zero carbon strategy

ACT to get big battery as part of new wind, solar, auction to support shift to EVsKomentáře