Co můžeme dělat na individuální úrovni pro záchranu klimatu   


02.06.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Zatímco politici zachraňují Pařížskou dohodu poté, co ji Spojené státy opustily, mohou něco proti změně klimatu dělat také jednotlivý občané. Vědci v této souvislosti zkoumali, jaká opatření na individuální úrovni mohou pomoci snížit emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Problém je v tom, že ta nejúčinější opatření vyžadují nepopulární změny životním stylu. Nemít děti, nejezdit autem a jíst vegetariánsky nebo vegansky nemusí být pro většinu lidí vítaný krok.

Změna klimatu je ovlivňována miliardami jednotlivých lidských rozhodnutí a činností. Těch bylo od vynálezu parního stroje Jamesem Wattem až k nákupu elektromobilů environmentálně uvědomělejšími občany učiněno nespočet. Přestože není odpovědnost jednotlivce za emise oxidu uhličitého tak významná, jako odpovědnost vlád států jako jsou Spojené státy, Čína nebo Rusko, má smysl se přesto zamyslet, co můžeme udělat na osobní úrovni. Tomu se právě věnovala studie ve vědeckém časopise Environmental Research Letters. A přináší jasná čísla.

Hlavní sdělení studie tvrdí, že jsou čtyři kroky, které mohou podstatně snížit uhlíkovou stopu každého člověka: konzumovat pouze rostlinou stravu, vyhýbat se letecké dopravě, žít bez auta a především nemít další potomky. V konkrétních číslech by rostlinná strava oproti masité mohla zabránit až 0,8 tuny oxidu uhličitého na osobu za rok.

Po přechodu na rostlinou stravu bylo dalším významným omezením uhlíkové stopy přechod na elektromobil z běžného automobilu se spalovacím motorem. Roční odhad úspory emisí oxidu uhličitého jsou 1,15 tuny na osobu za rok. Je potřeba mít na paměti, že také pokud elektromobil deklaruje, že má nulové emise, při výrobě elektrické energie, kterou je poháněn, jsou fosilní paliva používána. Takže musí být započítány poměrné emise oxidu uhličitého uvolněné při produkci elektřiny, dále pak při výrobě a likvidaci vozidla. Ještě efektivnějším by bylo se zcela vzdát používání automobilu. Mělo by to dvojnásobně pozitivní efekt oproti pouhému přechodu na elektromobil.

Autoři studie připouštějí, že velký potenciál má také nákup čisté energie z obnovitelných zdrojů. Problémem ovšem zůstává skutečnost, že spotřebitelé nemají mnoho možností nakupovat výhradně jen čistou elektřinu, protože v zásuvce se jednoduše nachází směs "špinavé" a "čisté" elektrické energie.

Dalším opatřením se zásadním dopadem je nelétat letadlem. Ačkoli se letecký průmysl snaží o využívání efektivnějších a čistších motorů, bude trvat ještě desítky let, než bude v tomto směru dosaženo zásadního pokroku. Každým letem, kterému se vyhnete, snížíte emise okamžitě a bezprostředně.

Bezprostřednost zmíněných opatření dává do ruky každému člověku možnost alespoň něco udělat. Na rozdíl od dlouhodobých plánů a strategií vlád a velkých společností, které jsou obvykle v horizontech desítek let, má změna chování jednotlivců okamžitý účinek.

V této bezprostřednosti a okamžitosti existuje jedna důležitá výjimka. Jedná se o ten nejradikálnější krok zasahující osobní sféru mnoha lidí, ale má naprosto největší dopad. Je to otázka zda mít nebo nemít děti. Rozhodnout se nemít děti naprosto předčí všechna ostatní opatření. Nezplozením jednoho dítěte ušetříte až o 60 tun oxidu uhličitého ročně. Jedná se samozřejmě o samozřejmě nejméně přesný odhad, protože je založen na potenciálních emisích, které by dítě způsobilo. Nejvyspělejší společnosti, jejichž data studie zpracovávala, však již mají velmi nízkou porodnost.

Problém není jen počet dětí, ale především jejich výchova a život v neudržitelné společnosti, kde nadměrně konzumuje zdroje téměř každý člověk. Zatímco obyvatelé Konžské demokratické republiky způsobí ročně v průměru 30 kilogramů oxidu uhličitého, průměrný Američan dle údajů Světové banky z roku 2016 způsobí emise 16,4 tuny oxidu uhličitého za rok. Dosažením nízkoemisní společnosti v budoucnosti by znamenalo, že mít dnes dítě nemusí mít tak katastrofický dopad. Je to ovšem jen hypotetický předpoklad o budoucí společnosti.

Zdroje

Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático

The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions

Kvůli klimatu nechtějí děti. Problém přece není v tom, že by člověk existoval, reaguje teolog Vácha

Chcete zachránit planetu? Mějte méně dětí, doporučuje univerzitaKomentáře