Delfíni v Lamanšském průlivu obsahují „toxický koktejl“   


27.09.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Nový výzkum ukázal, že delfíni žijící v lamanšském průlivu mají ve svých tělech "toxický koktejl" chemikálií, z nichž některé jsou již desítky let zakázány a mohou poškozovat zdraví těchto krásných mořských savců. Toxickými látkami jsou podobně ohroženy také kosatky, jejichž celým populacím hrozí vymření, o čemž jsme na Memze v minulosti informovali.

Belgičtí a francouzští vědci uvedli, že zjistili vysokou akumulaci průmyslových chemikálií a rtuti v masu a kůži delfínů žijících ve vodách severozápadního pobřeží Francie. Závěry nálezů byly publikovány ve vědeckém časopise Scientific Reports. Výzkumníci měřili koncentrace perzistentních znečišťujících látek podobných těm, které byly již v minulosti nalezeny v delfínech ve Středozemním moři, v okolí floridských Everglades, u pobřeží Guayany a v zálivu Guanabara v Brazílii.

Od 70. a 80. let minulého století je zakázáno mnoho toxických chemikálií ze skupiny perzistentních organických polutantů. Patří mezi ně především polychlorované bifenyly, známé také pod zkratkou PCB. Vlastností těchto látek je to, že dlouhodobě přetrvávají v prostředí, kde se mohou hromadit v tělech organismů na vrcholu potravní pyramidy. Protože se tyto nebezpečné sloučeniny rozpouštějí v olejích, hromadí se především v tukové tkáni. Obvykle jejich koncentrace narůstá s tím, jak procházejí skrze potravní řetězec. U mořských savců pak mohou matky během těhotenství a laktace předávat tyto toxické látky svým mláďatům spolu s mateřským mlékem, v jehož tuku jsou rozpuštěné.

Panují navíc podezření, že zvýšené koncentrace polychlorovaných bifenylů mohou výrazně snížit reprodukční schopnosti mořských savců, což může vést dále ke snižování počtu novorozenců. Ve výsledku by to mohlo negativně dopadnout na obnovu populace a způsobit vymírání těchto mořských savců.

Polychlorované bifenyly byly v minulosti populární jako mazadla nebo hydraulické kapaliny, dokud se nezjistily jejich negativní dopady na životní prostředí a hormonální systém člověka. Tyto toxické látky totiž mohou narušit receptory hormonů a ovlivnit imunitní systém.

Zjištění publikovaná ve studii odráží to, co objevili vědci také u jiných mořských druhů. Přitom nevíce ohroženou skupinou jsou právě predátoři, kteří jsou na vrcholu potravního řetězce, jako jsou delfíni a velryby. Právě oni ve svých tělech akumulují nejvyšší koncentrace různých perzistentních organických látek, ale také jedovaté rtuti.

Vědci nabádají k většímu úsilí za odstranění nebezpečných perzistentních organických polutantů, které se stále na mnoha místech nacházejí ještě z doby před svým zákazem. Dodnes je například můžeme nalézt na skládkách a v některých průmyslových zařízeních a to včetně České republiky. Únikům do životního prostředí může zabránit především bezpečná likvidace jejich zásob a zařízení, která je stále obsahují, jako jsou transformátory a kondenzátory. Dále může pomoci snížení jejich úniku ze skládek nebo omezení bagrování řek a jejich ústí, kde se tyto látky ukládají v sedimentech.

Zdroje

English Channel dolphins riddled with toxins

English Channel dolphins carry 'toxic cocktail' of chemicals

High levels of mercury and pollutants found in English Channel dolphins

Dolphins in Channel carry 'toxic cocktail' of chemicalsKomentáře