Dopady změny klimatu ohrožují podmořský život   


27.04.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Změny klimatu pod mořem ovlivňují přežití dvojnásobného počtu druhů živočichů než kolik jich je ohroženo na souši. Tvrdí to nová studie, která vyšla tento týden v prestižním vědeckém časopise Nature. Vyšší zranitelnost mořských tvorů může podle závěrů studie také významně ovlivnit místní komunity lidí, které závisejí na rybolovu jako zdroji potravy nebo hospodářské aktivitě.

Jedná se o první studii, která srovná senzitivitu studenokrevných mořských a suchozemských druhů živočichů na oteplování jejich přirozeného prostředí, a také která hodnotí jejich možnost najít na svých obvyklých lokalitách útočiště před teplem. Studenokrevní živočichové na rozdíl od teplokrevných, kam patří jen savci a ptáci, nemají účinné mechanismy regulace teploty svého vnitřního prostředí.

Autoři do svého výzkumu zahrnuli téměř 400 druhů živočichů od ještěrek a ryb až po pavouky. Vypočítali, jaké jsou pro přežití bezpečné teplotní podmínky u 88 mořských a 294 pozemních druhů živočichů. Dále hodnotili nejchladnější dostupné teploty každého sledovaného druhu na své lokalitě během nejteplejší části roku.

Zjistili, že mořští živočichové žijí v průměru s větší pravděpodobností na okraji nebezpečně vysokých teplot. Navíc, mnoho suchozemských živočichů se může před teplem skrýt v lesích, zastíněných oblastech nebo pod zemí. To je luxus, který není dostupný pro většinu mořských organismů. Mořské vody představují mnohem více homogenní prostředí, které neskýtá takové množství úkrytů, kolik jich je dostupných na souši.

Výsledkem bylo zjištění, že mořské druhy mizí ze svých stanovišť celosvětově v důsledku oteplováním teplot dvakrát častěji než druhy suchozemské. Hlavní autor studie Malin Pinsky, docent z katedry ekologie, evoluce a přírodních zdrojů na Rutgers University v Novém Brunšviku, řekl: "Závěry naznačují, že pokud má oceán i nadále zajišťovat lidský blahobyt, výživu a další ekonomické aktivity, bude k ochraně podmořského světa potřeba daleko větší úsilí." Pochopení toho, které druhy a ekosystémy budou nejvíce postiženy oteplováním v důsledku změn klimatu, je důležité pro řízení a management v ochraně přírody.

Ztráta některých živočišných populací může postihnout genetickou diverzitu a navíc to může mít kaskádové dopady skrze vztahy predátorů a jejich kořistí. To by mohlo nevratně změnit ekosystémy, ze kterých profituje celá lidská společnost.

Studie dále uvádí, že prehistorické vymírání se často odehrálo ve specifických zeměpisných šířkách a ve specifických ekosystémech, poté kdy se náhle změnilo podnebí. Budoucí oteplování pravděpodobně povede k větším ztrátám mořských živočišných druhů a celkově větším změnám v oceánských ekosystémech. Jaké konkrétní dopady může předpokládané oteplování oceánů způsobit zatím nevíme, ale jisté je, že v budoucnu bude potřeba vyvíjet větší úsilí ve sledování změn v oceánech.

Zdroje:

Malin L. Pinsky, Anne Maria Eikeset, Douglas J. McCauley, Jonathan L. Payne, Jennifer M. Sunday. Greater vulnerability to warming of marine versus terrestrial ectotherms. Nature, 2019.

Global warming hits sea creatures hardestKomentáře