Dotace na hospodářská zvířata prohlubují klimatickou krizi   


27.05.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Přestože Evropská unie slibuje snížení emisí skleníkových plynů, nebere ohled na situaci v zemědělství. Unie nadále poskytuje miliardy eur na dotacích zemědělským farmám s živočišnou výrobou. Ty jsou přitom významným zdrojem skleníkových plynů.

Podle Pařížské klimatické dohody se členské státy Evropské unie zavázaly snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40 % v celé unii do roku 2030. Sektor zemědělství ale v Evropské unii neprokázal žádné snížení emisí od roku 2010. Přitom podle odhadů je maso a mléko zodpovědné za 12 až 17 % celkových emisí skleníkových plynů.

Přesto všechny tyto skutečnosti vyplácí Evropská unie odhadem 27 miliard eur ročně z peněz daňových poplatníků na podporu zemědělských podniků po celé Evropě. Z nich má většina velký dopad na klima, protože se při jejich provozu uvolňuje velké množství skleníkových plynů. Dotace na zemědělství tvoří téměř pětinu celkového rozpočtu Evropské unie.

Výplaty dotací zemědělcům mají být v příštím roce na úrovni celé unie změněny. Návrh reformy Společné zemědělské politiky Evropské komise, který byl zveřejněn loni, obsahuje dílčí cíle v oblasti změny klimatu. Přesto však neobsahují žádný cíl na snížení počtu hospodářských zvířat, který by ke snížení dopadu sektoru zemědělství na klima pomohl nejvíce.

Na vině jsou částečně poslanci Evropského parlamentu, kteří blokují reformy všestranného agrárního výboru Evropského parlamentu. Více než polovina politiků ve výboru jsou totiž zemědělci, bývalí zemědělci, příjemci plateb v rámci Společné zemědělské politiky EU, současní nebo bývalí společníci v zemědělských podnicích nebo blízcí příbuzní vlastníků hospodářství. Jedná se především o zemědělské nebo venkovské poslance Evropského parlamentu, kteří chtějí být členy výboru. Evropský parlament jako celek by přitom nemusel zaujímat stejné postoje jako všestranný agrární výbor, ale pokud je jim od něj předložen špatný návrh, je mnohem náročnější ho měnit.

Aby bylo v redukci emisí skleníkových plynů dosaženo globálních cílů, musela by se podle nadačního fondu Rise Foundation produkce masa a mléčných výrobků v celé Evropské unii snížit do roku 2050 na polovinu.

Poslanci Evropského výboru pro životní prostředí navrhli na začátku letošního roku omezit vyplácení dotací pro ty chovy hospodářských zvířat, které nesnižují hustotu chovu - počet zvířat držených na daném prostoru. Tento krok by mohl farmy motivovat k tomu, aby se orientovaly na méně intenzivní zemědělství.

Evropská komise tvrdí, že by se na celosvětové úrovni mohly emise skleníkových plynů naopak zvýšit, pokud by byla produkce živočišných produktů v Evropské unii nahrazena dovozem z jiných zemí. Poukázala také na výzkum, který dokládá, že méně intenzivní zemědělské farmy jsou na evropských dotacích mnohem více závislé na než intenzivní farmy.

Evropská komise uvedla, že příští Společná zemědělská politika EU vyžaduje, aby členské státy ukázaly sami, jak tuto politiky využijí na podporu opatření v oblasti ochrany klimatu. To platí zejména pro opatření v oblasti živočišné výroby. Komise také tvrdí, že podporuje výzkum způsobů snižování emisí ze zemědělské výroby podporou alternativních plodin s vysokým obsahem proteinů.

Zdroje

Livestock greenhouse gas emissions and mitigation potential in Europe

EU ignoring climate crisis with livestock farm subsidies, campaigners warn

Revealed: majority of politicians on key EU farming panel have industry linksKomentáře