Dvě třetiny alpských ledovců zmizí do roku 2100   


14.04.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Dvě třetiny alpských ledovců jsou kvůli rostoucím teplotám do konce tohoto století odsouzeny k zániku. Jedná se o závěry nové vědecké studie mapující důsledky klimatických změn.

Polovina veškerého ledu v horském pásu zahrnujícího čtyři tisíce ledovců zmizí do roku 2050. Neodvratně k tomu dojde jako důsledek emisí skleníkových plynů, které byly vypuštěny do atmosféry v minulosti. I kdyby emise poté klesly na nulu, dvě třetiny celkového alpského ledu se do roku 2100 roztaví.

Pokud budou emise i nadále stoupat současným tempem, zmizí ledovce z alpských údolí do konce století úplně. Vědci tvrdí, že ztráta ledovců by měla velký dopad na dostupnost vody pro zemědělství a vodní elektrárny, což by se negativně projevilo zejména v období sucha a ovlivnilo by to přírodní procesy, ale i cestovní ruch.

"Ledovce v evropských Alpách a jejich současný vývoj jsou jedny z nejjasnějších ukazatelů probíhajících změn klimatu," řekl Daniel Farinotti, glaciolog Spolkové vysoké technické škole v Curychu ve Švýcarsku a současně jeden z členů výzkumného týmů.

„V pesimistickém případě budou Alpy do roku 2100 na většině místech bez ledu, přičemž zůstanou pouze izolované ledové ostrůvky ve vysokých nadmořských výškách, což bude představovat jen 5 % nebo méně současného objemu ledu,“ řekl Matthias Huss, vedoucí vědecký pracovník na Spolkové vysoké technické škole v Curychu.

Jiná studie z letošního února zase zjistila, že třetina obrovských ledových polí v asijském horském pásmu Hindukůš a Himalájí je podobně v důsledku klimatických změn odsouzena k zániku, což bude mít vážné důsledky pro téměř 2 miliardy lidí, kteří žijí v údolí řek napájených z ledovců. Ledovce v oblasti Hindukůš a Himalájí se nacházejí ve vyšších a chladnějších nadmořských výškách než alpské ledovce, ale pokud nedojde k omezení emisí skleníkových plynů, roztaví se do roku 2100 také dvě třetiny jejich objemu.

Tající ledovce přispívají ke zvyšování hladiny moří, ale téměř tři čtvrtiny této vody pochází z Grónska a Antarktidy. Významné jsou také Hindukůš, Himaláje, Patagonie a Island. Evropské Alpy, které vedou přes Francii, Švýcarsko, Itálii, Rakousko a Německo, přispívají méně než 1 %.

Nejnovější výzkum byl publikovaný ve vědeckém časopise The Cryosphere a prezentovaný na nedávné konferenci Svazu evropských věd o zemi (European Geosciences Union) ve Vídni. Výsledků předpovídajících osud ledovců bylo dosaženo kombinací počítačových modelů s naměřenými daty. Jako výchozí bod použili rok 2017.

Na rozdíl od předchozích prací zahrnovaly modely data tom, jak se ledovce pohybují vlivem gravitace dolů z hor. To vedlo k nižším odhadovaným ztrátám ledu ve srovnání s dřívějšími výzkumy. Využití této metody na jiných zaledněných horských pásech by dle výzkumníků mohlo zpřesnit prognózy úbytku ledu.

Snížení emisí ze spalování fosilních paliv, odlesňování a dalších lidských činností je klíčovým faktorem pro minimalizaci tání ledu. Přestože je budoucnost alpských ledovců vážně ohrožena, stále ještě existují možnosti jak omezit jejich ztráty.

Zdroje

Ice-free Alps? It could be a reality by 2100

More than 90% of glacier volume in the Alps could be lost by 2100

Two-thirds of glacier ice in the Alps 'will melt by 2100'

Two thirds of ice in the Alps will melt by 2100 due to climate change, scientists warnKomentáře