Energie z uhlí je v USA dražší než z obnovitelných zdrojů   


29.03.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Zhruba tři čtvrtiny amerického uhelného průmyslu jsou v poskytování elektřiny americkým domácnostem v současnosti dražší než solární a větrná energie. Tvrdí to nová studie společnosti Energy Innovation, která se věnuje analýze obnovitelných zdrojů energie. I pokud by nedošlo k většímu politickému posunu, dojde k tomu, že uhlí skončí. Studie ale tvrdí, že můžeme uhlí nahradit větrnou a sluneční energií ještě mnohem rychleji.


Autoři studie využili veřejných finančních údajů Energetické informační agentury (Energy Information Agency), aby zjistili náklady na výrobu energie z uhelných elektráren ve srovnání s výrobou ze slunce a větru. Zjistili, že 211 gigawattů současné americké uhelné kapacity, což představuje 74 % celkové výroby z uhlí, poskytuje elektřinu, která je dražší než vyrobená z větru nebo slunce.


Do roku 2025 se tento obraz stane mnohem výraznější, protože téměř celý americký uhelný komplex bude z důvodu vysokých nákladů ekonomicky nevýhodný, i ve srovnání s nutnými investičními náklady na výrobu a instalaci nových větrných turbín a solárních panelů. Ve Spojených státech můžeme pozorovat, že se nacházíme v bodě "uhelného přechodu". Je to mnohem významnější, než se může na první pohled zdát. Existuje obrovský potenciál větrné a sluneční energie, který nahradí uhlí a zároveň lidem ušetří peníze.


Uhelné elektrárny trpí především rostoucími náklady na údržbu, což zahrnuje také požadavky na instalaci zařízení snižujících znečištění. Zatímco se technologie solárních a větrných zdrojů výrazně zefektivnila, její náklady klesly. Levný zemní plyn, stejně jako nárůst obnovitelných zdrojů již šlapou uhlí na paty. V lednu letošního roku Energetická informační agentura informovala, že za poslední desetiletí ukončila polovina všech uhelných dolů v USA svou činnost.


Údaje zveřejněné minulý týden upozornily na nárůst potenciálu obnovitelných zdrojů energie, přičemž výroba elektřiny z čistých zdrojů se od roku 2008 zdvojnásobila. Největší podíl na obnovitelných zdrojích energie mají vodní a větrné elektrárny. Solární energie hraje menší roli, ale narůstá také. Obnovitelné zdroje energie se dnes na americkém energetickém mixu podílejí 17 %.

Přestože podíl uhelných elektráren na americké výrobě klesá, silné postavení uhlí je podporováno současnou americkou administrativou. Ve výsledku to znamená, že Spojené státy nejsou na stejně dobré cestě odstranit uhlí, jako je tomu ve Velké Británii a Německu. Fosilní paliva ve Spojených státech nadále dostávají pevnou institucionální podporu. Nedávná zpráva, kterou zveřejnila koalice environmentálních skupin, zjistila, že 33 velkých bank poskytlo od uzavření Pařížské klimatické dohody v roce 2015 celkem 1,9 biliardy dolarů na financování uhelných, ropných a plynárenských společností.


Trumpova administrativa ignoruje varování vědců o nebezpečích spojených se změnou klimatu a namísto toho pokračuje v podpoře fosilního průmyslu a otevírá nové části federální souše i vod pro těžbu ropy a zemního plynu. Zpráva Energy Innovation navrhuje „hladké odstavení“ stárnoucích uhelných elektráren, mezitímco některé americké státy už začínají následovat Kalifornii a Havaj, které se již zavázaly vyrábět 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Tyto dva státy inspirovaly zákonodárce v Novém Mexiku. O podobné otázce se bude v blízké budoucnosti hlasovat také na Portoriku. Ukazuje to ne skutečnost, že namísto federální vlády přichází iniciativa od jednotlivých států.

Zdroje

US Wind & Solar Cost Less Than 74% Of Existing Coal Fleet

Solar and Wind are Now Cheaper than Most of America’s Coal

'Coal is on the way out': study finds fossil fuel now pricier than solar or wind

Solar vs. Coal: Why the "74 Percent Report" Signals a New Era for US EnergyKomentáře