Evropa bude třídit více odpadu   


21.01.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Evropa chce vyšší recyklaci odpadů, která bude závazná i pro Českou republiku. Zástupci Evropské unie se na tom dohodli na konci prosince.

Zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise (evropský trialog) se předběžně dohodli na znění Balíčku pro oběhové hospodářství – progresivní změně šesti odpadových směrnic Evropské unie. Recyklace komunálních odpadů se má do roku 2035 povinně zvýšit na minimálně 65% a skládkování snížit na maximálně 10%. Definitivně bude dohodu schvalovat Evropský parlament a Rada Evropské unie (tvořená zástupci vlád členských zemí) začátkem příštího roku.

Česká republika proto musí přepsat zcela nedostatečné plány odpadového hospodářství přijaté minulou vládou a v připravovaném zákoně o odpadech zlepšit recyklační služby pro domácnosti i omezit skládkování. Loni se v České republice skládkovalo 45% a recyklovalo jen 38% komunálních odpadů. Jsme tedy pod průměrem Evropské unie a daleko zaostáváme za vyspělými západními zeměmi.

Závazná minimální míra recyklace komunálních odpadů, na které se předběžně dohodli evropští politici je následující:

- rok 2025: 55%

- rok 2030: 60%

- rok 2035: 65%

Tyto závazné cíle jsou pro Českou republiku dosažitelné. Prognóza Plánu odpadového hospodářství bývalé vlády předpokládala recyklovat a kompostovat dokonce 59 % komunálních odpadů již v roce 2024. Nové cíle jsou však vyšší, než jaké minulá vláda stanovila coby závazné pro naše odpadové hospodářství (pouze cca 38 %). Pro dosažení evropských cílů Balíčku pro oběhové hospodářství musí vláda předložit a Parlament schválit nový zákon o odpadech, který bude zohledňovat jak předcházení vzniku odpadu, tak jeho zvýšenou recyklaci a jenž zlepší recyklační služby pro domácnosti.Komentáře