Facebook zveřejnil reklamy popírající klimatické změny   


19.10.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Sponzorovaný obsah na Facebooku, který popírá realitu klimatické krize, vidělo jen v první polovině roku 2020 v USA nejméně 8 milionů lidí. Pří průzkumu skupiny InfluenceMap bylo identifikováno 51 dezinformačních reklam o změně klimatu, které uváděly, že změna klimatu je podvod a že fosilní paliva nejsou hrozbou. Podle zprávy skupiny InfluenceMap byly reklamy placeny konzervativními skupinami, jejichž zdroje financování jsou neprůhledné.

Sociální síť Facebook letos v září uvedla, že se „zavázala k boji proti dezinformacím o klimatu“. Ve svém prohlášení napsala: „Změna klimatu je skutečná. Věda je jednoznačná a potřeba jednat je každým dnem naléhavější.“ Některé popíračské reklamy se stále zobrazovaly ještě 1. října. Facebook přitom využívá kontroly faktů a zakazuje falešnou reklamu, ale současně říká, že tento proces „nemá zasahovat do individuálního vyjádření, názorů a debaty“.

Popíračské reklam jsou vysoce cílené, s největší pravděpodobností je uvidí muži ve věku nad 55 let ve venkovských oblastech Spojených států. Bývalý ředitel pro udržitelnost Facebooku Bill Weihl, současně působící v nevládní organizaci ClimateVoice, uvedl: „Upozornění na problém dezinformací o změně klimatu na Facebooku je zásadní, protože omezené pokusy společnosti o řešení problému nedokáží držet krok s taktikami jako zacílení reklamy.“

Skupina InfluenceMap porovnala databázi organizací, které v minulosti šířily dezinformace o klimatu, s databází "Ad Library Facebooku", aby ověřila jejich reklamy inzerované na Facebooku v roce 2020. Analýza odhalila celkem 51 dezinformačních reklam, včetně popíračské reklamy placené konzervativní skupinou PragerU z 1. října. Titulek reklamy zněl: „Nepochybujte o tom: hysterie ohledně změny klimatu vám chce prodat velkou vládní kontrolu.“ Doprovodné video uvádělo: „Fosilní paliva nejsou existenční hrozbou ... Nová zelená dohoda je existenční hrozbou.“

Dalším příkladem dezinformační facebookové reklamy z dubna je reklama placená společností Turning Point USA, jejímž posláním je "identifikovat, vzdělávat, školit a organizovat studenty na podporu zásad svobody, volného trhu a omezeného vládnutí". Bylo v ní uvedeno: "Konzervativci jsou pro-vědu, zatímco levičáci jsou pro-paniku! Změna klimatu je HOAX! #ThinkForYourself #EarthDay."

Mezivládní panel pro změnu klimatu již s jistotou prokázal, že globální oteplování je skutečné, nebezpečné a je způsobeno emisemi skleníkových plynů z lidské činnosti, což je závěr přijatý vládami po celém světě. Informace, které zpochybňují lidský původ změny klimatu, lze tudíž nepochybně považovat za nebezpečné dezinformace, protože vytvářejí společenskou poptávku po zpomalování řešení tohoto environmentálního problému.

Report skupiny InfluenceMap uvádí, že reklamy byly přizpůsobovány různému publiku podle svého obsahu. Ty, které byly určeny pro lidi ve věku nad 55 let, často zpochybňovaly důvěryhodnost vědy o klimatu, zatímco reklamy, které povětšinou viděli mladí lidé ve věku 18 až 34 let, měly sklon zpochybňovat budoucí dopad změny klimatu.

Mluvčí Facebooku ke kauze uvedl: „Zakazujeme reklamy, které obsahují tvrzení odhalená třetími stranami zabývajícími se kontrolou faktů, a zjištění této zprávy vyšetřujeme. Pracujeme na omezení šíření dezinformací o klimatu na Facebooku a nedávno jsme spustili informační středisko o klimatických vědách, které propojuje lidi s věcnými informacemi od předních světových klimatických organizací.“

Zdroje

Climate denial ads on Facebook seen by millions, report finds

Climate Science Disinformation in Facebook AdvertisingKomentáře