Jakou spojitost má klimatická změna s hurikány   


27.11.2017    Vytvořil: Administrátor

V posledních dnech při meteorologických zprávách ze světa, se dozvídáme o řadě větrných bouří a hurikánech. Lidé se ptají: Způsobila klimatická změna konkrétní hurikán? Otázka se zdá být o to aktuálnější, že po obřím hurikánu Harvey následovaným ještě větší a silnější Irmou, vznikly hurikány Jose a Katia. Klimatičtí vědci stále odhalují různá spojení mezi globálním oteplováním a jednotlivými bouřemi a jsou si s vysokou mírou pravděpodobnosti jisti, že  mezi nimi spojení je.

Je klimatická změna odpovědná za hurikány Harvey a Irma?

Klimatičtí vědci stále častěji spojují globální oteplení s nezvykle vysokými teplotami oceánů, které pohánějí vznik některých bouří. Vědci v Německu a Velké Británii načrtli přímou spojnici mezi globálním oteplením a intenzitou hurikánu Irma a destruktivní silou hurikánu Harvey. Klimatická změna nemůže být přímo obviňována za samotnou existenci těchto dvou hurikánů. Nějaké hurikány vznikaly vždy, ale oteplení oceánů zesiluje podmínky, při kterých vznikají. Pohonem tropických bouří je oceánské teplo. Nejsilnější vítr tropické bouře je teoreticky určen množstvím tepla v oceánu.

Jak horký je oceán?

Teplota oceánu dnes přesahuje jakékoliv teploty zaznamenané v historii měření, což je způsobeno klimatickou změnou. Průměrná globální teplota povrchové vrstvy moře byla v červenci o 0,56 °C vyšší než dvacetiletý průměr, což znamená, že byl v oceánech třetím nejteplejším červencem po letech 2016 a 2015. Mořské vody, kde vznikl hurikán Irma, byly okolo jednoho stupně Celsia vyšší než je běžné.

Co způsobuje dodatečné teplo?

Vzrůstající teplota vody otepluje také vzduch nad vodou, což dodává do atmosféry více vodních par. Nárůstu teploty zvyšuje schopnost vzduchu pojmout více vody exponenciálně. Výsledkem je, že v dnešní době je ve vzduchu o 4 % více vodní páry než před jedním stoletím.

Co to vše znamená?

Vědecký konsenzus je v současnosti na tom, že globální oteplení způsobí silnější bouře častějšími, i když celkové množství bouří zůstane stejné nebo poklesne.

Jak vědci tohoto konsenzu dosáhli?

Klimatičtí vědci závisí na výkonných počítačových modelech, které simulují chování atmosféry, oceánu a pevniny. Skrze testování ověřují, zda tyto modely Země dokáží reprodukovat stavy počasí a klimatu, které se již v minulosti odehrály. Potom se modely použijí na projektování budoucích stavů. Zatím není dostatek historických dat na to, aby také významněji podpořily hypotézu, že vzrůstá také četnost hurikánů.

Jaký byl průběh hurikánových sezón v nedávné minulosti?

Spojené státy nezasáhl mezi lety 2005 až 2017 skutečně silný hurikán (kategorie 3 nebo vyšší), což byla nejdelší takové období od začátku záznamů v roce 1851. Ale Atlantický oceán vytvořil během tohoto období několik velkých bouří. Hurikán Matthew loni zabil v Karibiku více než 500 lidí. V roce 2015 vzrostla síla hurikánu Joaquin tak, že potopila nákladní loď El Faro. Navíc v letech 2010, 2011 a 2012 vzniklo ročně 19 pojmenovaných bouří, což z nich udělalo spolu s roky 1995 a 1887 nejaktivnější zaznamenané roky. Bouře Sandy, která zasáhla Spojené státy v roce 2012, začala jako hurikán poblíž Jamaiky. Spojené státy utrpěly miliardové škody od menších bouří, jako byly Ike v roce 2008 a Irene  v roce 2011, které způsobily rozsáhlé záplavy.

Co dalšího se snaží vědci spočítat?

Jak může přibývající teplo změnit celkovou atmosferickou dynamiku, a jaké dopady mohou tyto změny mít. Například hurikán Harvey je jednou z nejsilnějších povětrnostních katastrof současnosti, který řádil v celém regionu po dobu jednoho týdne. Výzkumníci se pokoušejí pochopit spojitost klimatické změny s epizodami, kdy tzv. tryskové proudění – rychle proudící řeky vzduchu, které se vinou ve vysokých výškách – zůstává na jednom místě delší dobu. Podezírají, že mohlo hrát roli ve vlnách veder v Rusku a v záplavách v Pákistánu v roce 2010, v suchu v Texasu v roce 2011 a v několikaletému suchu v Kalifornii.  

Na čem se vědci neshodnou?

Jak významný je vliv Arktidy, která se otepluje dvakrát rychleji než zbytek planety, na teplotní extrémy v subtropických oblastech. Také probíhá debata o tom, zda má Atlantik dlouhodobé cykly oteplování a ochlazování, které probíhají mimo změny způsobené industrializací.

Mohou Irma a Harvey změnit debatu o klimatu?

Spojené státy přešly velmi rychle ze světového lídra v klimatické diplomacii do pozice outsidera, protože president Donald Trump odstoupil od Pařížské dohody, která pokračuje za virtuální podpory všech ostatních národů. Extrémní počasí a hmatatelné změny v dlouhodobých trendech mohou mít vliv na to, aby lidé pochopili, co se děje. Na druhou stranu rekordní rok 2005, kdy bylo 28 pojmenovaných bouří včetně hurikánu Katrina, bylo ve Spojených státech následováno hlubokou politickou polarizací ohledně tématu.

Zdroje

Hurricanes and Typhoons

Future Hurricanes Will Be Worse Than Harvey

Global Warming and Hurricanes

Grey swan tropical cyclones

World Weather AttributionKomentáře