Tající půda na Aljašce   


04.04.2017    Vytvořil: Administrátor

Přestože současná americká administrativa zvažuje stažení Spojených států z pařížské klimatické dohody, vyšla vědecká zpráva dokumentující vzrůstající emise skleníkových plynů do atmosféry z aljašské tundry, což je dlouho obávaná záležitost, která zhoršuje klimatickou změnu.

Nová studie publikovaná ve Zprávách Národní vědecké akademie (Proceedings of the National Academy of Science) tvrdí, že zmrzlá severská půda – nazývaná permafrost – uvolňuje do vzduchu vzrůstající množství oxidu uhličitého spolu s tím, jak v létě taje a následně již dostatečně nezamrzá na podzim a v zimě. „Na velkých plochách vidíme podstatný nárůst v množství oxidu uhličitého, který se uvolňuje na podzim,“ tvrdí Roisin Commane, hlavní autor studie z Harvardu. Studie byla publikována celkem devatenácti autory z různých institucí včetně NASA a NOAA.

Studie byla založená na leteckých a staničních měřeních oxidu uhličitého a metanu. Dle studie byly v celém státě od roku 2012 do roku 2014 atmosferické emise z biologických zdrojů rovny 220 milionům tun ekvivalentů oxidu uhličitého. Je to množství srovnatelné k celkovým emisím z amerického komerčního sektoru za jediný rok. Hlavním důvodem větších emisí oxidu uhličitého bylo, že kvůli oteplení Aljašky nezamrzá půda na podzim dostatečně rychle a proto narostly emise z tundry. Commane tvrdí: „Aby půda dostatečně zamrzla, musí teplota dosáhnout nuly a dojít k teplotnímu vyrovnání. A kvůli tomu během nezamrzlého období unikají emise z mikrobiální aktivity.

Výzkum poukázal na to, že kvůli stabilnímu oteplování vzrostlo v období od října do prosince množství uhlíku unikajícího z aljašské tundry oproti roku 1975 o 73,4 %. Nová studie jako první ukazuje, že velký arktický region je zdrojem uhlíku, a že tento jev nastal v důsledku růstu uhlíkových emisí během zimy. Protože běžné modely nezachycují tyto nové procesy, velmi pravděpodobně jsou proto podhodnoceny úniky uhlíku z Arktidy při současných a budoucích klimatických scénářích.

Obavy z úniků uhlíku z permafrostu jsou založeny na základech chemie. Na rozdíl od teplých zeměpisných šířek, kde mikroorganismy v půdě neustále rozkládají rostlinný materiál a navracejí objem uhlíku do atmosféry, arktické půdy bývají dostatečně chladné k uchování zamrzlých zbytků starých rostlin. Ale s tím jak se planeta otepluje, půdní mikroorganismy jsou schopny rozkládat více a více takto pohřbeného uhlíku a poslat ho zpět do atmosféry, čímž se zpětnou vazbou ještě zvyšuje oteplení planety.

Někteří vědci přesto doufají, že by mohlo dojít na kompenzační proces. S oteplením Arktidy by mohlo být zkonzumováno více uhlíku, protože by se více ozelenila tím, že by byl podpořen výskyt rostlinstva, zejména v oblastech tundry. Toto „arktické ozelenění“ se skutečně děje, ale nový výzkum naznačuje, že ztráty z permafrostu v zimě jsou stále mnohem větší.

„Ozelenění probíhá, ale zdá se, že je limitováno nedostatkem slunečního světla na severu, takže nezáleží jak moc je zde zeleně, ale rostlinám prostě dochází světlo“, tvrdí Commane. Nyní se zdá, že mikroorganismy vyhrávají. Nová studie kontrastuje se zprávou od amerických Geologických služeb (U.S. Geological Survey) z roku 2016, která tvrdí, že Aljaška je naopak čistý pohlcovač uhlíku – odebírá více uhlíku ze vzduchu než kolik ho vypustí – a že by to mělo pokračovat během století s rozšířující se plochou porostlou rostlinstvem.

Jeden z hlavních autorů tohoto výzkumu Dave McGuire z Aljašské univerzity (University of Alaska) ve Fairbanks a americké Geologické služby řekl, že nová studie „není posledním slovem, ale je významným krokem kupředu.“ McGuire poukázal na to, že nová studie hodnotí roky 2012 až 2014, zatímco studie americké Geologické služby se zaměřila na dřívější roky a skončila v roce 2009, což činí jednoznačné srovnání obtížným.

Aljaška je jen jedním z mnoha území Arktidy, kde mohou zamrzlé půdy uvolňovat oxid uhličitý do atmosféry. Arktické regiony v Kanadě a Sibiři jsou ještě rozlehlejší. Ale informace z nové studie mohou být použity také na tyto oblasti. Studie ukazuje, že oblast Aljašky, který může representovat široký pás biomů boreálních lesů a arktické tundry, podle všeho uvolňuje přebytek uhlíku do atmosféry, zejména díky intenzivním emisím v zimním období.

Zdroje:

‘We all knew this was coming’: Alaska’s thawing soils are now pouring carbon dioxide into the airKomentáře