Klimatická změna může způsobit smrtící vlny veder   


24.08.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Pokud se nebude globální oteplování adekvátně řešit, vlhké teplo, které může člověka zabít během několika hodin, by v průběhu následujících desetiletí ovlivnilo miliony lidí žijících v Jižní Asii. To je závěr nové analýzy.

Závěry výzkumu tvrdí, že pokud světové emise uhlíku nebudou výrazně a rychle sníženy, v částech Indického subkontinentu udeří extrémní vlny veder, které jsou schopné zabít i zdravé lidi během několika hodin. Tři čtvrtiny z 1,7 miliardové populace – zejména rolníků v údolí řek Indus a Ganga – budu na konci století vystaveny úrovni vlhkého tepla klasifikovaného jako „extrémní nebezpečí“.

Nová analýza hodnotí dopady změny klimatu na smrtící kombinaci tepla a vlhka měřeného tzv. vlhkým teploměrem. Jakmile tzv. vlhká teplota dosáhne 35 °C, lidské tělo se nedokáže ochlazovat pocením a také zdraví lidé sedící ve stínu zemřou během šesti hodin. Závěry ukázaly, že nejbolestnější dopady změny klimatu mohou zasáhnou právě ty země, jako je Indie, jejichž uhlíkové emise stále rostou, aby vyvedly miliony lidí z chudoby.

„Představuje to pro Indii dilema mezi potřebou rychlého tempa ekonomického růstu, přičemž jsou spotřebovávána fosilní paliva, a potřebou předejít potenciálním smrtelným dopadům,“ tvrdí profesor Elfatih Eltahir z Massachusettského technologického institutu ve Spojených státech, který studii vedl. „Pro Indii není globální změna klimatu něčím abstraktním – je o tom, jak zachránit potenciálně zranitelné obyvatele.“

Vlny veder jsou v Jižní Asii již dnes velkým rizikem. Jedna z citelných vln veder v roce 2015 způsobila smrt 3500 lidí. V roce 2016 pak Indie zaznamenala svůj nejteplejší den v historii měření ve městě Phalodi v Rádžasthánu, kdy teploty dosáhly 51 °C. Jiná nedávná studie propojila dopady klimatické změny se sebevraždami téměř 60 000 indických farmářů. Profesor Eltahir tvrdí, že nejzranitelnější skupinou před vlhkými vedry jsou právě chudí farmáři, přičemž ale k emisím vedoucím ke klimatické změně přispěli minimálně.

Předchozí výzkum publikovaný v roce 2015 ukázal, že pokud nebude klimatická změna řešená, Střední východ - srdce světového ropného průmyslu – bude trpět vlnami veder za limitem lidského přežití. Především by se jednalo o města jako Abu Dhabi, Dubaj, Doha a pobřežní města v Íránu. Nová studie, publikovaná ve vědeckém časopise Science Advance, pečivě využila vybrané počítačové klimatické modely, které simulují historické klima v Jižní Asii, aby byla získána analýza regionu ve vysokém rozlišení.

Vědci zjistili, že při emisním scénáři „jako doposud“, při kterém nejsou emise omezeny, by 4 % populace v letech 2071-2100 minimálně jednou trpělo šestihodinovým vlhkým vedrem 35 °C, které nelze přežít. Města, kde by to nastalo, jsou například více než dvoumilionová města Lucknow ve státě Uttarpradéš a Patna ve státě Bihár.

Velké oblasti Jižní Asie, kde žije 75 % populace, by podstoupilo nejméně jednu vlnu vlhkého vedra 31 °C. To je nad úrovní považovanou americkou Národní meteorologickou službou (National Weather Service) jako „extrémní nebezpečí“, se kterým je spojeno varování: „Pokud nepodniknete okamžitá opatření, když jsou podmínky extrémní, můžete mít vážné zdravotní potíže nebo zemřít.“ Pokud budou emise značně sníženy v souladu se světovou dohodou o klimatické změně z Paříže, vlhká tepla 35 °C by se dít neměla a podíl populace zasažený vlhkým teplem 31 °C by měl být asi 55 %, ve srovnání se současnými 15 %.

Analýza také ukazuje, že nebezpečí vlhkého tepla 31 °C by se mohla udát jednou za dva roky pro 30 % populace - za předpokladu, že klimatická změna nebude řešena, ale pouze pro 2 % populace, pokud bude dosaženo cílů Pařížské dohody. „Problém je velmi alarmující, ale intensita vln veder může být významně snížena, pokud globální společenství zasáhne,“ tvrdí Eltahir.

Jižní Asie je těmito extrémními vlny veder obzvláště ohrožena, protože každoroční monzun přináší na pevninu horký a vlhký vzduch. Rozšiřující se zavlažování zvyšuje riziko, protože vypařování vody zvyšuje vlhkost. Limit přežití 35 °C vlhkého tepla byl téměř dosažen v Bandarr Mahshahr v Iránu v červenci 2015, kde bylo 46 °C v kombinaci s 50% vlhkostí. „To naznačuje, že prahová úroveň může být dosažena dříve, než je projektováno,“ tvrdí výzkumníci.

Profesor Christopher Schär, klimatický výzkumník v ETH Zurich ve Švýcarsku, který se nepodílel na studii, řekl: „Je to dobrý kus práce, který pravděpodobně změní naše vnímání budoucí klimatické změny. Z mého pohledu jsou výsledky znepokojivé a alarmující.“ Profesor Schär dále tvrdí, že studie ukazuje důležitost opatření na zastavení emisí a pomoci lidem zvládnout lépe tyto vlny veder.

Profesor Chris Huntingford z britského Centra pro ekologii a hydrologii (UK Centre for Ecology and Hydrology) tvrdí: „Pokud bych měl popsat klimatickou změnu jediným slovem, pak by nejlepším kandidátem bylo slovo nespravedlnost. Vzrůstající koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře zřejmě způsobí smrtící vlny veder na většině území Jižní Asie. Přitom mnozí zde žijící lidé přispěli ke změně klimatu minimálně.“

Zdroje:

Nebezpečné klima: Klimatické změny jsou v Indii zodpovědné za 60 tisíc sebevražd

Climate change to cause humid heatwaves that will kill even healthy peopleKomentáře