Konec uhlí v Česku musí přijít brzy   


02.10.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Česká republika zatím neplní Pařížskou klimatickou dohodu, neboť plánuje těžit a spalovat uhlí i po roce 2037, kdy s uhlím musí skončit celý svět, aby mohlo být cíle Pařížské dohody dosaženo. Ukázala to nová studie expertů a expertek vědecké společnosti Climate Analytics, což je neziskový institut, zabývající se klimatickou vědou založený v roce 2008 v Berlíně. Propočetli, jak rychlý má být odklon od uhlí, aby bylo dosaženo cíle maximálního nárůstu teploty o 1,5 stupně proti předprůmyslovému období. Vyspělé státy, kam patří i Česká republika, musí podle nové studie skončit s uhlím už v roce 2031.

Zástupci ekologických organizací v české Uhelné komisi považují za nutné, aby komise z těchto skutečností vycházela. Změna klimatu je hlavním důvodem, proč hledání termínu, průběhu a řešení konce uhlí v České republice i jiných státech proběhlo či probíhá. Navíc Česko Pařížskou dohodu ratifikovalo a musí ji tedy naplňovat a jednat v souladu s jejími cíli. Vládě má Uhelná komise předložit svůj závěrečné doporučení přesně za rok - 30. září 2020.

Studie reaguje na speciální zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu, která popsala nutné snížení emisí skleníkových plynů pro zadržení růstu teploty na úrovni 1,5 stupně oproti předprůmyslovému období. Větší nárůst teploty by přinesl nepříznivé dopady, na které na stránkách Memzy dlouhodobě upozroňujeme a které již dnes v určitém rozsahu probíhají. Jedná se obrvoské dopady v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a ekonomické, které budou spojené s nedostatkem vody, horkem a extrémními projevy počasí.

Důležitější než konkrétní rok úplného konce spalování uhlí, je samozřejmě množství uhlí, které ještě spálíme. Je tedy například možné najít řešení, které umožní, aby některé teplárny spalovaly uhlí o pár let déle, pokud budou o to rychleji uzavírány uhelné elektrárny. Dřívější studie Climate Analytics ostatně ukazuje, že Česko by mělo ke konci uhlí přispět odstavováním elektráren hlavně v první polovině dvacátých let, neboť většina tuzemských zařízení je hodně stará. Všechny uhelné elektrárny je možné postupně odstavit v případě rozumného rozvoje obnovitelných zdrojů do roku 2030, jak zjistilo podrobné modelování české energetiky jinou významnou německou výzkumnou společností Energynautics.

První jednání české Uhelné komise na konci srpna ukázalo, že panuje shoda na tom, že by měla za rok doporučit vládě konkrétní datum konce těžby a spalování uhlí v České republice. Členové a členky komise také souhlasili s návrhem, že je nutné řešit konkrétní průběh útlumu uhlí, a to dokonce po jednotlivých uhelných elektrárnách. Shoda panovala na tom, že se musí řešit konec uhlí také v teplárnách a domácnostech. Nedílnou součástí výstupu komise musí být doporučení konkrétních změn zákonů a sociální a ekonomické řešení zejména pro kraje, kde se uhlí těží a ve velkém spaluje.Komentáře