Letošní rok bude rokem klimatu   


05.01.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Klimatická krize a problémy spojené s měnícím se klimatem pronikly loni do mediálního prostoru spolu s celou řadou událostí. Klima zůstane důležitým tématem také v roce novém a jeho význam ve společnosti ještě vzroste. Pro zvládání klimatických změn a potřebné snížení emisí skleníkových plynů to bude jistě rozhodující.

Oxfordské slovníky prohlásily výraz „klimatická nouze“ za pojem roku 2019, protože používání tohoto sousloví se za 12 měsíců zvýšilo 100krát. Demonstruje to fakt, že se zvyšuje bezprostřednost s jakou o změnách klimatu ve společnosti hovoříme. 

Klimatická krize bývá definován jako „situace, kdy je třeba urychleně jednat s cílem omezit nebo zastavit změnu klimatu a vyhnout se potenciálně nezvratným škodám na životním prostředí, které z toho vyplývají“. Dle Oxfordských slovníků se ze relativně nejasného výrazu stalo jedno z nejvýznamnějších a nejdiskutovanějších témat v roce 2019. Podle dat ve slovníku stouplo používání „klimatické nouze“ na 10 796 %.

Oxfordský slovník uvedl, že volba pojmu roku odrážela reálnou situaci a nejednalo se o pouhou snahu zdůraznit  povědomí o klimatu, ale při rozhodování se zaměřili na konkrétní jazyk, který se skutečně používá. Vzestup pojmu „klimatické nouze“ odrážel bezprostřednost a naléhavost s jakou o tématu v současné době hovoříme. V souladu s tím jsme nedávno na Memze upravili styl vyjadřování o změně klimatu, aby lépe vystihoval míru hrozby. 

Současně s tím stovky měst po celém světě a dokonce také řada států vyhlásily během roku 2019 „klimatickou nouzi“ - nejprve v dubnu Skotsko a následně v květnu celá Británie, dále pak Kanada, Francie a město Sydney v Austrálii. 

Někteří protestují, že v případě "klimatické nouze" se nejedná o jedno slovo, ale o slova dvě. Ovšem lingvista z Australian Broadcasting Corporation již v roce 2017 vysvětloval, že jednotlivá slova se mohou skládat ze dvou částí. Také vícedílné konstrukce, jako je „oxid uhličitý“, „nervová soustava“ nebo „fake news“ jsou běžně lingvisty přijímány jako jednotlivá slova.

Současně s pojmem klimatické nouze jsme mohli ve světě, ale také v Česku, zaznamenat vzestup aktivistických hnutí, která zdůrazňují existenci klimatické krize a tlačí na politické představitele, aby začali adekvátně jednat. Zejména se jednalo o původně britské hnutí Extinction Rebelion, které se rozšířilo do celého světa a uspořádalo řadu akcí také v Česku. Celosvětově se rozšířilo také hnutí Fridays for Future, které se inspirovávalo klimatickým stávkováním švédské studentky Grety Thunberg. Ryze českou záležitostí je pak hnutí Limity jsme my inspirované německými proti-uhelnými protesty.

V roce 2020 bude dosah tématu klimatické krize ještě dále narůstat. Nově vzniklá aktivistická hnutí budou nabírat na významu a souboj o udržitelnou budoucnost poroste. Světový význam bude mít především letošní klimatická konference Spojených národů, která se uskuteční ve skotském Glasgow, kde by se mělo vyjednat zpřísnění závazků jednotlivých států v ochraně klimatu. Ovšem také v České republice bude v tomto ohledu živo. V září by měla česká Uhelná komise vydat doporučení vládě, kdy a jak vyřadit z provozu uhelnou energetiku, která u nás představuje z hlediska klimatu největší problém.Komentáře