Masivní odlesňování se netýká jenom Amazonie   


15.09.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Hořící Amazonský prales vyvolal letos v létě celosvětový poplach. K požárům se vyjadřovali představitelé z Vatikánu nebo ze zemí skupiny G7. Zaznívala varování, že pokud se požáry lesů rychle nezastaví, dosáhnou bodu, kdy dojde k nevratné ztrátě hodnotných přírodních ekosystémů a biologické rozmanitosti.

K úbytku lesů dochází v mnoha dalších částech světa, které ovšem získávají daleko nižší pozornost světové veřejnosti. Obzvláště je odlesňováním zasažena Afrika. Podle zprávy Newyorské deklarace o lesích, která byla podepsaná v roce 2014 s cílem zastavit globální proces odlesňování do roku 2030, jsou aktuálně problematická místa, kde výrazně narůstá odlesňování, v západní Africe a v povodí Konga.

Problémem je v Africe zejména trend v odlesňování, který nelze nazvat jinak než alarmující. Přestože k největším ztrátám lesů, co se týče absolutní rozlohy, došlo v letech 2014 až 2018 v tropech Latinské Ameriky, k největšímu nárůstu došlo v Africe. Zde míra odlesňování vyskočila z průměru méně než dvou milionů hektarů v letech 2001 až 2013 na více než čtyři miliony hektarů v roce 2018. V Demokratické republice Kongo, která je domovem nejrozsáhlejších tropických pralesů na černém kontinentě se míra odlesňování v posledních pěti letech zdvojnásobila. Přestože odlesňování v Africe začínalo na relativně nízké úrovni, velmi rychle a tiše se zvětšuje.

Klíčovým faktorem, který určuje míru odlesňování je především vládní politika. V Brazílii se míra odlesňování v polovině prvního desetiletí tohoto století prudce snížila poté, kdy byly schváleny nové zákony a zavedena přísnější politika, která odrazovala od nepovolené těžby dřeva a regulovala rozšiřování farem s dobytkem a plantáží sójových bobů. Když ovšem nový brazilská prezident Jair Bolsonaro letos vyjádřil souhlas s rozmachem zemědělské půdy na úkor pralesů, začaly amazonské lesy masivně hořet z důvodu rozšiřování zemědělské plochy.

Velká část poptávky po africkém dřevě pochází z Číny, která má o vliv na kontinentu strategický zájem, přičemž nakupuje pozemky a uzavírá dohody s vládami. Na oplátku jim poskytuje investice a finance sloužící k rozvoji převážně zaostalých afrických států.

Africké dřevo vyvážené do Číny je v současnosti jedna ze tří hlavních příčin odlesňování. Čína by mohla o nezákonné těžbě dřeva vyjednávat a tím by velmi účinně mohla úbytek pralesů zastavit. Například by čínská vláda mohla stanovila požadavek na sledování původu dřeva a dalších komodit pocházejících z lesů.

Zdroje

UN climate summit pledges to halt the loss of natural forests by 2030

Deforestation damage goes far beyond the Amazon

China's red furniture craze fuelling illegal logging in Guinea-BissauKomentáře