Mezinárodní energetická agentura odhaduje růst výroby z obnovitelných zdrojů   


28.12.2017    Vytvořil: Memza Redaktor

Mezinárodní energetická agentura zveřejnila v Londýně svoji každoroční publikaci s názvem Světový energetický výhled 2017 (World Energy Outlook 2017), která poskytuje ucelený zdroj informací o stavu globální energetiky a odhad jejího vývoje do roku 2040. Tato každoroční zpráva byla letos publikována v době probíhající konference OSN o ochraně klimatu v Bonnu, která řešila otázku, jak změnit energetiku tak, aby nadále nepřispívala ke změnám klimatu.

Mezinárodní energetická agentura poprvé přišla se scénářem zaměřeným právě na naplnění Pařížské klimatické dohody, zajištění přístupu chudých obyvatel planety k elektřině a čistým zdrojům energie na vaření i na radikální zlepšení kvality ovzduší. Například pro rok 2040 počítá s více než desetinásobným globálním výkonem solárních fotovoltaických elektráren oproti dnešku.

Hlavním bodem scénáře je úplné ukončení výroby elektřiny z fosilních paliv do roku 2040 a rychlý nástup elektromobilů. Mezinárodní energetická agentura předpokládá ovšem také využití jaderné energetiky a v omezeném rozsahu ukládání oxidu uhličitého do horninového prostředí.

Mezinárodní energetická agentura přináší tradiční přehled globálního stavu a trendů energetiky. Hlavní závěry letošní zprávy jsou následující:

1) Probíhá rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů. V roce 2016 rostla ze všech zdrojů globálně nejvíce fotovoltaika a klesají náklady u většiny obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2010 spadla cena fotovoltaických panelů o 70 %. U větrných turbín klesla za stejné období o 25 % a u baterií pro ukládání elektřiny o 40 %.

2) Roste elektrifikace na planetě. V roce 2016 se výdaje za elektřinu vyrovnaly výdajům za ropu.

3) Čína přestupuje na ekonomiku orientovanou více na služby a energetický čistší energetický mix se snižujícím se podílem fosilních paliv. Je to díky letošnímu rozhodnutí čínské vlády o zastavení desítek projektů nových uhelných elektráren a masivních investicích do obnovitelných zdrojů.

4) Spojené státy se nadále čím dál více orientují na vývoz zemního plynu a energetická náročnost americké ekonomiky rychle klesá.

Odhady vývoje energetiky ze strany Mezinárodní energetické agentury ukazují, že některé státy mají stále zcela nedostatečné zákony a nepřijaly dostatečně účinná řešení pro snižování emisí skleníkových plynů a znečištění. Je to i tím, že některé státy stále z veřejných financí podporují fosilní paliva. Tuto praxi Mezinárodní energetická agentura opakovaně kritizuje a doporučuje naopak podporovat obnovitelné zdroje.

Právě Česká republika je příkladem země, kde stále chybí rozumná podpora obnovitelných zdrojů a zbytečně běží zastaralé a velmi neefektivní uhelné elektrárny, vyrábějící elektřinu na vývoz. Vypouštíme asi jedenáct tun oxidu uhličitého na osobu za rok, přičemž průměr Evropské unie je sedm tun na obyvatele za rok. Přetrvávající praxe topení hnědým uhlím v českých domácnostech připomíná spíš rozvojové země a má také podobně negativní dopady na zdraví lidí.Komentáře