Nárůst koncentrací metanu způsobila těžba plynových břidlic   


24.08.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Rozmach břidlicového plynu a ropy ve Spojených státech způsobil podle výzkumu výrazný globální nárůst atmosferických koncentrací metanu, který zrychluje tempo klimatických změn. Tvrdí to nové vědecké důkazy založené na analýze izotopového složení uhlíku v molekulách metanu.


Vědci z Cornell University v americkém státe New York zjistili, že „chemické otisky prstů“ metanu, jehož globální atmosferické koncentrace rostou, ukazují na skutečnost, že jejich zdrojem je břidlicová ropa a břidlicový plyn. Metan, jehož koncentrace od roku 2008 prudce rostou, je silný skleníkový plyn, který ohřívá atmosféru intenzivněji než oxid uhličitý.


Vědci v Cornell založili své závěry na faktu, jak se změnilo izotopové složení uhlíku v atmosférickém metanu neboli „hmotnost“ uhlíku v molekulách metanu, který se nachází v atmosféře. Výsledky výzkumu jsou publikovány ve vědeckém časopise Biogeoscience.

Atomy uhlíku se podobně jako jiné prvky vyskytují s různým počtem neutronů, což má vliv na "hmotnost atomů". Atomy stejného prvku s různým počtem neutronů a tudíž jinou hmotností se nazývají izotopy. V různých uhlíkatých sloučeninách se pak nacházejí různé směsi izotopů a vytvářejí tím originální "chemický otisk prstu", podle kterého lze vysledovat zdroje těchto atomů uhlíku. Tak například metan pocházející z biologických zdrojů, jako jsou mokřady a rýžoviště, má jiné izotopové složení než metan z klasických fosilních paliv nebo z ropných a plynových břidlic.


Atmosferický metan má samozřejmě také své charakteristické izotopové složení, které se se vzrůstem jeho koncentrací postupně mění. Složitým modelem, kdy je známé izotopové složení jednotlivých zdrojů metanu a změny v izotopovém složení a koncentraci metanu v atmosféře, lze dopočítat, které zdroje se na vzrůstu koncentrací metanu nejvíce podílejí.

Z výzkumu vyplývá, že podíl metanu s „podpisem“ spojeným s tradičními fosilními palivy klesá ve srovnání s nárůstem metanu s mírně odlišným izotopovým složením uhlíku typickým pro metan unikající z ropných a plynových břidlic. Vědci sice dříve předpokládali, že nově vznikající metan pochází především z biologických zdrojů, jako je chov skotu a mokřady, ale nejnovější výzkumy naznačují, že nekonvenční ropa a plyn ze štěpení mohou hrát mnohem významnější roli.


Uvedená vědecká hypotéza je navíc podporována časovou korelací, kdy koncentrace metanu v atmosféře začaly stoupat v posledním desetiletí, kdy současně došlo k rozmachu těžby ropy a plynu pomocí metody hydraulického frakování. Zvýšení atmosferických koncentrací metanu je za posledních deset let obrovské a celosvětově významné, protože přispělo k nárůstu globálního oteplování jehož jsme dnes svědky. Břidlicový plyn je v tomto procesu dle všeho významným hráčem.

Někteří britští akademici však tvrdí, že tato teorie ještě není uspokojivě prokázána, protože stále přetrvávají nejistoty a teorii založenou na izotopovém složení bude potřeba ještě přesvědčivě prokázat dalšími důkazy. Tudíž bude zapotřebí další výzkum, který vyvrátí pochybnosti a slibné závěry podpoří. Přesto již dnes můžeme říci, že uvedený výzkum přinesl velmi důležité poznatky, protože regulace emisí z hydraulického štěpení fosilních paliv by za aplikace správné politiky mohl představovat potenciálně rychlou nápravu, která by zastavila růst atmosferického metanu.


Pokud lidé přestanou emitovat velké množství metanu, může dojít k relativně rychlému zastavení růstu jeho koncentrací v atmosféře. Metan má totiž ve srovnání s oxidem uhličitým krátkou dobu setrvání v atmosféře a dochází k jeho rozkladu několikrát rychleji. Zastavení růstu koncentrací metanu je tak snadný způsob jak efektivně oteplování zpomalovat.

Zdroje

Ideas and perspectives: is shale gas a major driver of recent increase in global atmospheric methane?

Fracking causing rise in methane emissions, study finds

'Are a cow's farts the worst for the planet?' Children's climate questions answeredKomentáře