Nedostatek vody již postihl jednu čtvrtinu světové populace   


12.08.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Čtvrtina světové populace v sedmnácti zemích žije v místech s "extrémně vysokým nedostatkem vody". Odborníky je tak nazývána úroveň nedostatku vody, kdy dochází ke konkurenci o vodní zdroje mezi jejími spotřebiteli. Světový institut pro zdroje (World Resousrces Institute) ve své nedávné zprávě varoval, že zvyšující se nedostatek vody by mohl vést k tomu, že na důležitých obydlených místech vodní zásoby dojdou. Pro tyto projekce se vžil termín "den nula", který získal popularitu v roce 2018, kdy se k vyčerpání vodních zásob přiblížilo Kapské město v Jižní Africe.

Mezi země, které jsou nedostatkem vody postiženy nejvíce, patří Katar, Izrael a Libanon, s tím, že celosvětově nejhůře postižené regiony leží v Afghánistánu a Botswaně. Světový institut pro zdroje ve své zprávě uvedl, že data poukazují na to, že dochází k celosvětové vodní krizi, která bude vyžadovat lepší informovanost, plánování a hospodaření s vodou. Přestože celosvětová populace a ekonomika v současnosti rostou, což je spojené se zvyšující se poptávkou po vodě, její nabídka je ohrožena změnou klimatu, plýtváním vodou a znečištěním.

Analytici Světového institutu pro zdroje porovnali dostupné zásoby vody s množstvím odebíraným pro domácnosti, průmysl, zavlažování a hospodářská zvířata. V sedmnácti zemích, které čelí extrémně vysokému nedostatku vody, bylo zjištěno, že zemědělství, průmysl a domácnosti využívají v průměru až 80% všech dostupných zásob povrchové a podzemní vody. V takových podmínkách může i krátké období neobvyklého sucha, které jsou v důsledku klimatických změn ještě pravděpodobnější, mít mezi konkurujícími si spotřebiteli strašné následky.

Dvanáct ze sedmnácti vysoce rizikových zemí se nachází na Blízkém východě a v severní Africe, ale postiženy jsou také další oblasti světa. Úroveň nedostatku vody v Indii, kde žije více než 1,3 miliardy lidí a ve zprávě obsadila 13. místo, je naprosto alarmující. Letos v červenci vyschly kohoutky v Čennaí - hlavním městě indické provincie Tamilnádu, ve kterém žije více než 4,5 milionu obyvatel. Zdejší krize si vyžádala celosvětovou mediální pozornost a satelitní fotografie ukazující prázdné jezero ve městě se virálně šířily na sociálních sítích.

Ačkoli ve Spojených státech jako celku vysoký stupeň nedostatku vody zatím nehrozí, je uváděno, že některé americké státy - včetně Nového Mexika a Kalifornie - čelí významným problémům se zásobováním vodou, které mohou být ještě zesíleny v důsledku globálního oteplení. V Novém Mexiku již panuje „extrémně vysoký“ nedostatek vody. Skóre tohoto amerického státu je srovnatelné se Spojenými arabskými emiráty nebo Eritreou.

V roce 2012 zažily dle ministerstva zemědělství dvě třetiny území Spojených států významné sucho. Kalifornii v roce 2011 prodělala sucho, jehož důsledky ustoupily až před několika lety. Podle projekce čeká tento stát obrovský nárůst populace, přičemž bude čelit stoupající hladině moře a až o pět stupňů vyšším teplotám.

Přestože jsou důsledky sucha často málo patrné, mohou způsobovat chudnutí některých oblastí. Zpráva Světového institutu pro zdroje v tomto ohledu upozornila na znepokojivé důsledky a rizika nedostatku vody, především varuje před sociálními a politickými problémy spojenými s nedostatkem této životadárné tekutiny. Ty mohou zprostředkovaně dopadnout také na Českou republiku, která zatím dle dat zveřejněných Světovým institutem pro zdroje vychází z hlediska nedostatku vody jako stát se středním až nízkým rizikem.

Nedostatek vody může po celém světě ještě zhoršovat konflikty a migraci, ohrožovat zásobování potravinami a představovat rizika pro průmyslová odvětví, která jsou závislá na vodě, včetně těžby a průmyslové a zemědělské výroby. Na mnoha místech po celém světě je již obrázek alarmující, ale je důležité si uvědomit, že nedostatek vodní není osud. To, co si dnes již nemůžeme dovolit, je předstírat, že se situace vyřeší sama. Daleko horším dopadům změny klimatu, než které vidíme dnes, lze stále ještě zabránit formováním racionální energetické politiky odstupem od fosilních paliv.

Zdroje

Day Zero How Cape Town is running out of water

Identify and evaluate water risks around the world

Extreme water stress affects a quarter of the world's population, say expertsKomentáře