Německé automobilky prováděly kruté a zbytečné pokusy na opicích   


19.02.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Testování škodlivosti emisí z výfukových plynů na opicích vzbudilo v německu v polovině letošního ledna pozdvižení. Zmíněné testy financovalo Evropské výzkumné sdružení pro životní prostředí a zdraví v dopravním sektoru (EUGT), které před deseti lety založily automobilky Volkswagen, Dailmer a BMW.

V německých automobilkách už muselo kvůli aféře odejít několik zodpovědných manažerů, protože vyšlo najevo, že o testech věděli. Automobilka Daimler propustila zaměstnance, který ji zastupoval v představenstvu EUGT. Volkswagen se zase zbavil svého hlavního lobbisty. Obě automobilky uvedly, že něco podobného se v budoucnu nesmí opakovat. Navíc šéf Volkswagenu experimenty důrazně odsoudil.

Testy na opicích by v Německu úřady nepovolily, což je důvod, proč je automobilky nechaly provést v USA, kde nepanují tak přísné regulace. Testy na zvířatech jsou v Německu povoleny jen ve výjimečných případech, které hodnotí zvláštní komise. Jedná se zejména o finální testování účinků nových léčiv. Tyto testy pak podléhají velmi přísným pravidlům. Většinou probíhají ve veřejných výzkumných zařízeních nebo univerzitách. Není tak běžné, aby experimenty probíhaly čistě v režimu soukromých společností, jako tomu bylo v tomto případě.

Experimenty na zvířatech jsou legislativně regulovány evropským právem, takže podobné praktiky by se mohly týkat i českých firem. Také některé experimenty, které by v České republice neprošly hodnocením, by mohly být přesunuty do zemí s mírnější regulací. Přitom rovněž u nás dochází k pokusům na opicích. V roce 2016 bylo součástí experimentů v České republice celkem 36 primátů, což je výrazně méně ve srovnání s Německem, kde byly za stejný rok provedeny pokusy na 1791 primátech. Česká republika ovšemnení zdaleka tak nevinná, jak by se zdálo. Přispívá k experimentům na primátech především chovem pokusných zvířat, která jsou pak prodávána do dalších zemí. Chovná stanice v Konárovicích na Pardubicku patří mezi největší evropské dodavatele primátů pro podobné experimenty.

Ještě smutnější jsou celkové počty pokusných zvířat. Za rok 2016 bylo v České republice na experimenty využito celkem 229 465 různých obratlovců a v sousedním Německu dokonce 2 796 773 obratlovců. Mezi nimi se nacházejí psi, kočky, králíci, ryby, ptáci, myši a potkani. Takto vysoká čísla ukazují, že jsou pokusy na zvířatech stále něčím velmi běžným. To, že dlouhodobě jejich počet v České republice neklesá dokazují statistiky. V České republice bylo dle dat z ministerstva zemědělství využito v roce 2001 na pokusy celkem 223 994 obratlovců, takže se dlouhodobě drží jejich počet relativně vyrovnaný. Přitom řada podobných pokusů je naprosto zbytečná, což demonstruje právě nedávná aféra německého automobilového průmyslu.

Jednou z podmínek, kterou komise povolující experimenty na zvířatech hodnotí, je zda nelze výsledku dosáhnout jiným způsobem a zda mají pokusy potenciál přinést nové vědecké poznatky. Právě těmito kritérii by naprosto zbytečné testování výfukových plynů na opicích pravděpodobně neprošlo. Za prvé pokusy byly nastaveny tak, aby potvrdily předem danou hypotézu ve prospěch dieselových motorů, kterou je jejich nižší škodlivost. Za druhé pak experimenty nemohly přinést nové vědecké poznatky, protože v současnosti existuje srovnatelných testů toxicity dostatek. Zplodiny z naftového auta jsou jednoznačně zdravotně závadné. To je všem jasné a bylo to prokázáno již v mnoha předchozích experimentech v minulosti, proto není potřeba tento fakt opět ověřovat.

Pokusy škodlivosti výfukových plynů na opicích prováděné v americkém městě Albuquerque měly prokázat, že zplodiny dieselových motorů nejsou tak zdraví škodlivé, jak se předpokládá. Výsledek měl přesvědčit veřejnost, že si má koupit dieselový vůz. Jak k těmto výsledkům automobilky dospěly, už ale šířit nechtěly, protože předpokládaly, že testy na opicích budou pro veřejnost nepřijatelné.

Testy spočívaly v tom, že deset makaků muselo čtyři hodiny vdechovat zplodiny, které vycházely z výfuku novějšího vozu Volkswagen Beetle a o deset let staršího vozu Fordu Pickup. Během samotného testování prý vědci zvířatům pouštěli kreslené seriály, aby zůstala klidná. Poté makakům zavedli nosem endoskop až do plic, aby je vyšetřili. Šokující je navíc také skutečnost, že výsledky nevyšly dle očekávání automobilek, ale přesně obráceně. Ukázalo se, že výfuky z novějšího modelu byly pro zvířata výrazně škodlivější.

Ovšem novější testovaný vůz obsahoval software pro manipulaci měření emisí výfukových plynů, který v posledních letech vyvolal skandál známý jako dieselgate. Během pokusu pak vůz běžel v testovacím provozu, takže vypouštěl mnohem méně škodlivých emisí, než kolik by vypouštěl za běžné jízdy po ulici.Komentáře