Obnovitelné zdroje budou do pěti let dominovat výrobě elektřiny   


22.11.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Obnovitelná energie získává stále větší podíl na trhu, což je posilováno technologickou revolucí, která raketově zvyšuje jejich efektivitu a drasticky snižuje náklady na jejich výrobu. Do pěti let pak zelená energie bude hlavním světovým zdrojem elektřiny, čímž skončí půl století dlouhé období uhelné nadvlády. Tvrdí to Mezinárodní energetická agentura, která ve své výroční zprávě uvádí prognózu, že se obnovitelné zdroje energie stanou hlavním zdrojem elektřiny již v roce 2025. Do té doby zelené zdroje budou v globálním měřítku přispívat zhruba jedním ze tří spotřebovaných kilowattů. Jejich nárůst však bude exponenciální. V následujících pěti letech agentura, patřící pod Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), odhaduje, že růst obnovitelných zdrojů se bude pohybovat kolem 40 %, což bude do značné míry zásluha především energie slunce a větru.

Navzdory dopadům zdravotní a hospodářské krize pokračuje růst výroby zelené energie: přestože celosvětová poptávka po energii poklesla v roce 2020 o 5 %, množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů naopak stouplo o 7 %. Celkem 90 % nově instalovaného elektrického výkonu budou představovat právě obnovitelné zdroje, které si v roce 2021 udrží pozici nejrychleji rostoucího zdroje energie. Již dnes lze pozorovat, že obnovitelné zdroje vzdorují obtížím způsobeným pandemií a vykazují silný růst, zatímco fosilní paliva trpí současnou krizí. Odolnost zelené energetiky a pozitivní výhled pro toto odvětví se jasně odráží v pokračujícím silném zájmu investorů. Budoucnost vypadá s novými přírůstky instalované kapacity ještě jasněji a zřejmě povedou k novým rekordům v tomto i příštím roce.

Techničtí experti Mezinárodní energetické agentury i přes pokračující pandemii nemoci covid-19 zdůrazňují, že „investiční chuť k obnovitelným zdrojům zůstává silná, zejména v těch zemích, které mají podpůrnou politiku a transparentní a předvídatelné odměňování.“ Uvádějí, že sluneční energie pokračuje rok co rok v lámání rekordů a její vývoj bude po roce 2022 pokračovat "ještě rychlejším tempem" díky "novým politikám ve Spojených státech a Číně a jejímu rozvoji na střechách [domácností a kanceláří]". Podle údajů, které agentura uvedla ve své poslední výroční zprávě, je fotovoltaika již nejlevnější energií v historii.

Stejně důležitý bude také podíl větrné energie, která se do roku 2025 oproti dnešku rozroste o 80 %, a to především díky třem trhům: Evropě, Číně a Spojeným státům. Větrná energie moří - větrné mlýny instalované na pilířích v pobřežních oblastech - se "v tomto období více než zdvojnásobí" díky rychlému poklesu nákladů a jejímu zrychlenému rozvoji v Asii a Evropské unii.

Mezi predikcemi Mezinárodní energetické agentury představují velkého hráče obnovitelných zdrojů také Spojené státy. S příchodem nového demokratického prezidenta Joe Bidena, přesvědčeného obhájce čisté energie na úkor uhlí a ropy, bude jejich růst v následujících letech klíčový. Pokud příští americká administrativa implementuje návrhy na podporu čisté energie z prezidentské kampaně, mohlo by to vést k mnohem rychlejšímu nasazení fotovoltaiky a energie větru, což přispěje k rychlejší dekarbonizaci světové energetiky.

Zdroje

World Energy Outlook 2020

Las renovables serán en 2025 la primera fuente global de energía eléctrica

El éxodo verde de los dueños del ‘oro negro’

“Hablamos mucho del coche eléctrico cuando el problema es el todoterreno urbano”Komentáře