Oceány se ohřívají ještě rychleji, než se očekávalo   


13.01.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Teplo zachycené skleníkovými plyny zvyšuje teplotu oceánů rychleji než se původně předpokládalo. Je to závěr analýzy kombinující čtyři různé výzkumy. Výsledky poskytují další důkazy o tom, že dřívější tvrzení o tom, že dochází ke zpomalování globálního oteplování, byla chybná. Analýza byla publikována v pátek 11. ledna letošního roku v prestižním vědeckém časopise Science.

"Pokud chcete vidět, kde skutečně dochází k oteplování, podívejte se do našich oceánů," tvrdí Zeke Hausfather z Kalifornské univerzity v Berkley a současně spoluautor analýzy. "Oteplování oceánů je velmi důležitý indikátor klimatické změny a máme teď velmi přesvědčivé důkazy o tom, že se oteplují mnohem rychleji, než jsem si dříve mysleli."

Oteplování oceánů je zásadním ukazatelem klimatické změny, protože odhadem 93 % přebytečné solární energie zachycené skleníkovými plyny se akumuluje ve světových oceánech. Na rozdíl od pevninských teplot, není teplota oceánů ovlivněna meziročními změnami, jakým jsou například úkaz El Nino nebo vulkanické erupce. Nová analýza ukazuje, že trendy v oteplování oceánu jsou v souladu s tím, co předpovídá modelování klimatické změny, a že celkové ohřívání oceánu se zrychluje.

Pokud by nadále probíhal trend podle scénáře, při kterém by nedošlo ke snížení emisí skleníkových plynů, klimatické modely předpovídají, že by teplota ve vrchních 2000 metrech světového oceánu stoupla na konci století o 0,78 °C. Tepelná roztažnost způsobená tímto vzrůstem teploty by zvedla hladinu oceánů o 30 centimetrů. Tento vzrůst hladiny by se ovšem jen připočetl k ještě významnějšímu vzrůstu mořské hladiny způsobenému roztáváním ledovcových štítů. Krom toho teplejší oceány způsobují také silnější bouře, hurikány a extrémní srážky.

Přestože vědci očekávají, že rok 2018 bude pravděpodobně "jen" čtvrtým nejteplejším rokem v historii měření teplot na pevnině, bude téměř jistě nejteplejším rokem v historii měření, co se týče oceánů. Stejně tak byl ještě do předchozího roku nejteplejším rokem v historii měření oceánských teplot rok 2017 a před ním rok 2016.

Čtyři studie publikované mezi lety 2014 až 2017, které jsou podklady nové analýzy, poskytují přesnější odhad historického oteplování oceánu, protože upravují odchylky způsobené rozdílnými typy měření a lépe započítávají chybějící data v prostoru a čase.

Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPPC) vydaná v roce 2013 ukázala, že ty nejlepší klimatické modely měly tendenci předpovídat mnohem rychlejší vzrůst oceánského tepla, než jaké vycházelo z naměřených hodnot. Byl to problém, který snižoval důvěru ve věrohodnost klimatických modelů. Nová analýza tyto pochybnosti rozptýlila, protože nově přepočtené záznamy s klimatickými modely souhlasí. Je to povzbudivé především v tom, že odstranila oblast nejistot, které dříve ohledně klimatických modelů panovaly.

Flotila téměř čtyř tisíc plovoucích robotů brázdících světové oceány, se každých několik dní potopí do hloubky 2000 metrů a měří teplotu světového oceánu, pH, slanost moře a další důležité údaje. Tento strojový park k monitoringu oceánů - nazývaný Argo - poskytuje od poloviny nultých let tohoto tisíciletí konsistentní a velmi rozsáhlá data o oceánských teplotách.

Před Argem byla obdobná data o oceánské teplotě neúplná a závisela na přístrojích nazývaných batytermografy, které se potápěly do hlubin jen jednorázově, vysílaly data o oceánské teplotě dokud neklesly příliš hluboko, pak již zůstaly navždy pohřbené na dně oceánu.

Tři ze studií zahrnutých v nové analýze počítají oceánské teplo zpětně do roku 1970 a využívají při tom nové metody k úpravě kalibračních chyb a nepřesností mezi daty získanými Argem a batytermografy. Čtvrtá studie využívá úplně odlišný přístup využitím fyzikální vlastnosti, kterou je změna rozpustnosti plynů při změně teploty. Oteplující se oceán má nižší rozpustnost plynů a uvolňuje kyslík rozpuštěný v moři do atmosféry. K výpočtu oceánského oteplení využívá změny v koncentracích atmosferického kyslíku, přičemž zahrnuje také další faktory, které mají na koncentraci kyslíku v atmosféře vliv, jako je například spalování fosilních paliv.

Vědci nadále pracují na zlepšování interpretace a stále analyzují dosti nepřesná a limitovaná data o teplotě oceánu z minulého století. Nová souhrnná analýza čtyř nedávných studií ovšem již vyřešila řadu nepřesností a problémů, které v minulosti zatěžovaly klimatické modely.

Zdroje

How fast are the oceans warming?

Oceans are warming even faster than previously thoughtKomentáře