Ochrání nás nové transformátory před velkým blackoutem?   


29.11.2017    Vytvořil: Administrátor

Čtyři obří transformátory na hranicích s Německem zahájily provoz minulý týden. Novinové titulky nám sdělovaly, že tato zařízení pomohou při přetížení české elektrické sítě. Extrémně velké přetížení by v krajním případě mohlo způsobit masivní výpadek elektrického proudu. Výsledkem by mohly být tisíce českých domácností bez elektrického proudu.

Před čím nás tyto nové transformátory chrání? Zhruba před šesti lety v listopadu 2011 zaznamenala česká přenosová soustava, což je v podstatě síť vedení vysokého napětí přes území České republiky, první ze série kritických situací. Tehdy přes české vedení procházelo velké množství neplánovaných toků elektrické energie vyrobené v Německu. Český a německý provozovatel sítě vyčerpali všechny dostupné prostředky pro regulaci těchto neplánovaných toků. Česká soustava byla dle provozovatele blízko hranice kolapsu bez možnosti takovou situaci ovlivnit. Podobná situace se pak opakovala ještě několikrát.

Jednou z příčin tohoto problému je transformace energetiky v sousedním Německu. Na jedné straně došlo v Německu k výstavbě mnoha obnovitelných zdrojů energie na severu v oblasti Baltského a Severního moře a současně došlo k odstavování jaderných zdrojů na jihu. Energii ze severu z místa výroby je potřeba nějakým způsobem dopravit do místa spotřeby na jihu. To by měla zajistit dostatečná kapacita vedení, které zatím není v Německu dobudováno. Větrné farmy na severu Německa vyrábějí elektrickou energii s velkými výkyvy a při větrných stavech produkují neplánovaně. Velké množství náhle vyrobené elektrické energie na jednom místě vedení si pak hledá nejjednodušší cestu průchodu na místo spotřeby. Díky propojenosti přenosových soustav evropských zemí si německá energie hledá cestu také přes území České republiky.

Nově zprovozněné PST transformátory jsou stroje, které umožňují aktivní řízení protékajícího proudu. Zjednodušeně řečeno, představíme-li si přenosovou soustavu jako nádrž s mnoha přítoky a výpustěmi, funguje PST transformátor jako stavidlo, které omezí, resp. zvýší průtok danou výpustí. Omezení toku na jednom vedení způsobí přerozdělení toků. A protože elektřina proudí cestou nejmenšího odporu, část toků se přesune na jiná, méně zatížená vedení, čímž se eliminuje možné přetížení přenosové sítě.
K rozhodnutí výstavby ochranných transformátorů došlo v roce 2012, kdy o tom informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. O rok později pak došlo ke schválení projektu stavby v Hradci u Kadaně. Stavba obřích transformátorů byla zahájena v roce 2015. Přeprava samotných transformátorů do Kadaně z výrobního závodu v Itálii byla velmi náročná. Cesta každého dílu po moři z Benátek do Hamburku, po Labi do Lovosic a po silnici do rozvodny v Hradci trvala pět týdnů. Letos byla stavba dobudována a byl spuštěn zkušební provoz. Minulý týden v pátek se přešlo ze zkušebního do ostrého provozu.

Životnost zařízení je okolo čtyřiceti let a jeho praktické uplatnění se teprve ukáže. Během zkušebního provozu bylo využíváno k regulaci přetoků z Německa. Ovšem již se objevují také první názory, že užitečnost zařízení může ztratit na významu díky technologickému rozvoji na poli energetiky. Do toho Německo investuje víc než kamkoliv jinam. Například dobudování energetických sítí v Německu by mohlo význam zařízení snížit. Další novinkou jsou tzv. chytré domácnosti, které spotřebovávají energii v době nadbytku energie v síti. To je založeno na faktu, že nabíjení elektromobilů a provoz mnoha různých spotřebičů může být časově nezávislý na lidské potřebě. Vývoj probíhá také v oblasti uskladnění energie při její náhlé výrobě. Všechny tyto faktory se mohou podílet na tom, že celé zařízení může skončit jako nepotřebné memento na smetišti dějin.

PST transformátory v číslech:

Realizace akce

2015-2017

Náklady

1,588 mld. Kč

Počet strojů

4

Provedení jednoho PST transformátoru

2 jednotky

Přepravní hmotnost jedné jednotky (bez oleje)

300 tun

Hmotnost budicí jednotky

430 tun

Hmotnost sériové jednotky

445 tun

Rozměry kompletního PST transformátoru

22,9 x 14,4 x 9,9 metruKomentáře