Oteplování Země lze stále zadržet   


28.01.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Podle uniklé pracovní verze připravované speciální zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) existuje ještě malá šance na zastavení globálního oteplování planety na hranici 1,5 stupně Celsia. Jde o úroveň, kterou doporučuje Pařížská klimatická dohoda. Je však nutná rychlá proměna ekonomiky.

Koncept zprávy dává nečekanou naději. Stále ještě můžeme dosáhnout zastavení globálního oteplování na 1,5 stupni. Ale je potřeba rychle jednat, jinak přijdeme o všechno. Česká republika bude muset výrazně urychlit odstavování uhelných elektráren a rozhýbat stagnující čisté domácí obnovitelné zdroje. Máme však výhodu v tom, že vyrábíme o dost víc elektřiny, než spotřebujeme. A také máme strojírenský průmysl potřebný například pro výrobu větrných turbín. Na potřebné změně vydělá naše životní prostředí i ekonomika.

Zprávu připravuje IPCC na základě všech dostupných vědeckých poznatků právě. Panel chce posoudit, jaké jsou šance na splnění cíle Pařížské dohody, jestli k němu spějeme a jak je případně potřeba cíle jednotlivých států zlepšit.

Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC, anglicky Intergovernmental Panel on Climate Change) je vědecký mezivládní orgán, který založila OSN v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu. Posláním IPCC je je poskytovat komplexní vědecké posouzení současných vědeckých, technických a sociálně-ekonomických informací z celého světa o nebezpečí klimatických změn způsobených lidskou činností, o jejich potenciálních sociálně-ekonomických důsledcích a o možnostech přizpůsobení se těmto důsledkům nebo o možnostech zmírnění jejich účinků.

Pařížská dohoda je dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která má omezit emise skleníkových plynů po roku 2020 a navázat tak na Kjótský protokol. Dohoda byla dojednána během Klimatické konference v Paříži 2015, schválena a přijata 12. prosince 2015. K lednu 2018 dohodu podepsalo 195 účastníků Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, z nichž 172 ji již ratifikovalo.


V nečekaně nadějné zprávě - jejíž koncept získala agentura Reuters - však budou vědci zároveň upozorňovat, že šance na zvládnutí změny klimatu jsou podmíněny velmi účinnými a rychlými řešeními. V následujících 2-3 letech musí dojít k zásadnímu útlumu fosilní energetiky, razantnímu snížení plýtvání energií a naopak rozhýbání čistých obnovitelných zdrojů. Vědci totiž propočetli, že současné cíle pro snižování emisí, které státy mají, by vedly k oteplení planety o 3 oC, a to již podle nich ohrožuje naši civilizaci.Komentáře