Plasty je znečištěná už také Antarktida   


20.01.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Plasty a nebezpečné chemické látky byly podle nové studie nalezeny v Antarktidě, jedné z posledních světových oblastí divoké přírody. Stopy mikroplastů a nebezpečných chemikálií byly nalezeny ve většině vzorcích sněhu a ledu odebraných zde minulý rok.

Výzkumníci strávili tři měsíce odebíráním vzorků vody a sněhu v odlehlých oblastech polárního kontinentu. Vzorky byly později analyzovány a výzkumníci potvrdili, že většina z nich obsahovala nebezpečné perzistentní látky a mikroplasty.

Tato zjištění přišla v době vzrůstajícího zájmu o plastové znečištění, přičemž vědci varují, že hrozí riziko "permanentní kontaminace" planety. Spojené národy už loni před touto plastovou krizí varovaly s tím, že se jedná o jednu z nejzávažnějších světových environmentálních hrozeb, a přestože již desítky zemí zavedly rozsáhlá opatření, bude potřeba jich podniknout mnohem víc.

Nová zpráva výzkumníků z Greenpeace je součástí celosvětové kampaně za vytvoření největší světové mořské rezervace okolo Antarktidy, která by chránila křehký ekosystém před průmyslovým rybařením a klimatickou změnou.

Frida Bengtssonová z kampaně Greenpeace za ochranu Antarktidy tvrdí, že jejich nálezy potvrdily, že i ty nejodlehlejší oblasti planety se nevyhnuly dopadům lidmi produkovaného znečištění. Aktivistka dále řekla, že: "Potřebujeme udělat něco se zdroji, především zastavit znečišťující látky, které končí v Antarktidě. Také potřebujeme vyhlásit v Antarktickém oceánu rezervaci, která by poskytla prostor tučňákům, velrybám a celému ekosystému, aby se zotavil z tlaků, kterým čelí."

Vzorky byly odebrány od ledna do března 2018 během antarktické expedice lodi Greenpeace pojmenované Arktic Sunrise. Sedm z osmi analyzovaných vzorků povrchové vody obsahovalo mikroplasty v podobě mikrovláken. Sedm z devíti analyzovaných vzorků sněhu zase obsahovalo měřitelné koncentrace perzistentních znečišťujících chemických látek - perfluorovaných uhlovodíků neboli PFAS.

Výzkumníci tvrdí, že tyto chemické látky jsou široce využívány zejména v průmyslových procesech a ve spotřebním zboží a jsou spojovány s reprodukčními a vývojovými problémy u volně žijících živočichů. Tvrdí, že odebrané vzorky sněhu zahrnují čerstvě napadlý sníh, což naznačuje, že nebezpečné látky mají původ v kontaminovaném dešti nebo sněhu.

Objev mikroplastů a perzistentních chemických látek v Antarktidě potvrzuje, že lidmi způsobené znečištění již ovlivňuje ekosystémy ve všech končinách světa. Dopady tohoto všeprostupujícího znečištění zůstávají z velké části neprozkoumané. Velkou otázkou zůstává, jaké jsou skutečné následky nalezených látek v těchto oblastech. Mnoho z nalezených chemických látek je opravdu škodlivých. Tím, jak procházejí skrze potravní řetězce, mohou zvyšovat své dopady na zdraví živočichů a nakonec také lidí.

Zatím je relativně málo dat o rozsahu znečištění mikroplasty v antarktických vodách. Výzkumníci doufají, že tato nová studie by mohla vést k většímu porozumění rozsahu plastového a chemického znečištění. Plasty již byly nalezeny ve všech koutech oceánů, od Antarktidy po Arktidu a v nejhlubším místě oceánů - Mariánském příkopu.

Podle aktivistů Greenpeace potřebujeme naléhavé řešení, které by snížilo přísun plastů do moří, a velké mořské chráněná území - jako je Antarktická oceánská rezervace, kterou požaduje více než 1,6 miliónu lidí - k ochraně mořského života a našich oceánů pro budoucí generace.

Zdroje

Microplastics have been detected in Antarctica

Antarctica: plastic contamination reaches Earth's last wilderness

The discovery of microplastics in the Antarctic fjords could have disastrous repercussions on the environmentKomentáře