Plovoucí solární elektrárny mohou pomoci vyřešit klimatickou krizi   


22.11.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Miliony solárních panelů seskupených do jednoho velkého plovoucího ostrova by mohly přeměňovat oxid uhličitý na methanol, který může pohánět letadla a kamiony. Tvrdí to výzkum norských a švýcarských vědců, který byl zveřejněn v sborníku PNAS americké Národní vědecké akademie (National Academy of Sciences). Plovoucí ostrovy by tak mohly zásadně snížit emise skleníkových plynů a zbavit nás závislosti na fosilních palivech.

Studie tvrdí, že existuje technologie pro stavbu plovoucích methanolových ostrovů v oblastech oceánu bez velkých vln a extrémního počasí. Obzvláště vhodné k zakotvení těchto ostrovů jsou oceánské oblasti u pobřeží Jižní Ameriky, Severní Austrálie, Arabského zálivu a jihovýchodní Asie.

Ve studii její autoři doslova uvádějí: „K omezení rozsahu globálního oteplování je nutné masivní snížení emisí oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv. Ovšem v dohledné budoucnosti budou kapalná paliva na bázi uhlíku i nadále důležitými médii skladujícími energii. Navrhujeme kombinaci již existujících technologií, které budou využívat sluneční energie k navázání atmosférického oxidu uhličitého do kapalného paliva."

Článek uvádí, že plovoucí ostrovy solárních panelů by byly podobné plovoucím rybím farmám. Vědci navrhují vytvoření shluků, které by sestávaly ze zhruba sedmdesáti kruhových solárních ostrovů pokrývajících plochu zhruba půl míle čtvereční. Solární panely by vyráběly elektřinu, která by byla využita k hydrolýze vody. Při tomto procesu by byl z molekul vody oddělen vodík. Vodík by pak byl využit pro další chemickou reakci s oxidem uhličitým, při které by vznikal methanol, který by mohl být následně použit jako palivo.

Autoři studie tvrdí, že nápad na vytvoření solárních ostrovů vědce napadl, když byli požádáni norskou vládou, aby umístili na otevřené moře rybí farmy. Tyto farmy potřebovaly získávat svou vlastní energii. Podobným způsobem byly navrženy také "ostrovy vyrábějící energii". Do tohoto systému jen zbývalo zahrnout systém na skladování vyrobené energie. Vědecký tým tak v současné době vyvíjí prototypy těchto plovoucích ostrovů. Lze očekávat, že se tato metoda v budoucnu vypořádá také s překážkami týkajícími se konkurenceschopnosti využití obnovitelné energie v porovnání s fosilními palivy.

Jediná plovoucí solární farma by mohla produkovat více než 15 000 tun methanolu ročně, což je dostatek paliva pro letadlo Boeing 737 na více než 300 okružních letů mezi New Yorkem a Phoenixem. Takto vyrobené palivo by se mohlo používat v letadlech, dálkových nákladních vozidlech, lodích a neelektrifikovaných železničních systémech.

Solární plovoucí farmy jsou také nezbytné pro boj proti klimatické krizi, protože transformace energetiky zatím neprobíhá dostatečně rychle. Nová technologie je tak spolu s lepší izolací domů, vyšší účinností spalovacích motorů a zaváděním elektromobily jedna z řady, které lze využít pro odvrácení nekontrolovatelných změn klimatu.

Zdroje

Renewable CO2 recycling and synthetic fuel production in a marine environment

Floating Solar Panels Market Trends, market Share, Growth, Opportunity 2027

Largest floating solar farm in the Netherlands switched on

Giant Floating Solar Farms Could Make Fuel and Help Solve the Climate Crisis, Says Study

How the Philippines can lead in floating solar technology in AsiaKomentáře