Polovina všech kosatek je odsouzena k vymření   


14.10.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Nejméně polovina světové populace kosatek je odsouzena k vymření kvůli toxickým látkám v oceánech. Je to závěr nové studie, která vyšla v prestižním vědeckém časopise Science.

Ačkoliv jsou jedovaté chemikálie jako polychlorované bifenyly (PCB) zakázány již desítky let, stále unikají do moří, kde se zvyšuje jejich koncentrace při průchodu potravním řetězcem. Kvůli tomu jsou vrcholoví predátoři jako kosatky jedněmi z nejvíce kontaminovaných živočichů na planetě. Navíc jejich mateřské mléko s vysokým obsahem tuku přenáší velké dávky těchto toxických látek do mláďat.

Koncentrace PCB nalezené v kosatkách až stokrát přesahují bezpečnou koncentraci a mohou vážně poškozovat reprodukční orgány, způsobovat rakovinu a poškozovat imunitní systém. Výzkum vyhodnotil vyhlídky populací kosatky v následujících sto letech. Hlavním zjištěním je to, že populace kosatek, které žijí v mořích u průmyslových zemích, vymřou již za 30 až 50 let.

Mezi nejvíce ohrožené patří zbytek britské populace kosatek, kde nedávné uhynutí jedné samice odhalilo jednu z nejvyšších koncentrací PCB v těle kosatky kdy naměřenou. Další populace ve vodách u Gibraltaru, Japonska, Brazílie a v severovýchodním Pacifiku jsou také kriticky ohroženy. Kosatky jsou jedním ze savců s nejrozsáhlejším rozšířením na zemi, ovšem dnes již vymřeli v Severním moři a na několika dalších dalších místech.

"Je to jako kosatková apokalypsa," popisuje situaci Paul Jepson ze Zoologické společnosti v Londýně, který je současně členem mezinárodního výzkumného týmu, který novou studii napsal. Kosatky se velmi pomalu rozmnožují také v nedotčeném prostředí. Zdravé kosatce zabere dvacet let než dosáhne sexuální dospělosti a 18 měsíců pak nosí ve svém těle plod.

PCB byly vyráběny a používány na celém světě od 30. let minulého století. Tato skupina látek byla využívána v transformátorech a kondenzátorech nebo jako hydraulická kapalina ve strojích. Dále se používaly v celé řadě výrobků jako tiskařské barvy, impregnační materiály, lepidla, vosky, aditiva do cementů a omítek nebo balicí papír. Následně byla zjištěna jejich toxicita a v průběhu 70. a 80. let byly postupně zakázány. Většina jich ovšem stále v životním prostředí přetrvává. Z celkového jednoho milionu tun PCB, které byly v minulosti vyrobeny, zatím ještě nebylo 80 % zlikvidováno. Ty stále unikají do oceánů ze skládek a dalších zdrojů.

V bývalém Československu vyráběla PCB chemička Chemko ve Strážské na východě Slovenska, kde jich bylo vyrobeno více než 20 000 tun. Přestože byla výroba PCB z důvodu prokázání jejich toxických vlastností v 70. letech minulého století celosvětově omezována, ve státním podniku Chemko po roce 1972 ještě narůstala. Teprve po prokázání masivní kontaminace potravin byla v bývalém Československu výroba PCB v roce 1984 ukončena.

Jejich mezinárodní zákaz přišel až v roce 2004 díky Stockholmské úmluvě o perzistentních organických polutantech. Podle některých ovšem mezinárodní úmluva sice výrobu zakázala, ale nevyřešila jejich postupný úklid a likvidaci z prostředí. Je to problémem zejména v Evropě, ale také v České republice, kde k jejich likvidaci prakticky nedochází. Jednou ze zemí, která je v tomto výjimkou jsou Spojené státy, kde byla vyrobena polovina všech PCB. Zde snižují množství v minulosti vyrobených PCB konzistentně již několik desetiletí.

Evropa včetně České republiky ovšem problém prakticky neřeší. U nás došlo praktiky jen k jejich zákazu, ale dál už se nešlo a vlastně už jen doufáme, že jednou nějak zmizí. To ovšem vzhledem k charakteru PCB není příliš možné, protože se tyto látky vyznačují velkou chemickou odolností a v prostředí setrvávají desetiletí prakticky nezměněné a dále poškozují životní prostředí.

Navíc také PCB vyrobené v bývalém Československu se mohou na kosatčí zkáze podílet. Dokladem mohou být například vysoké koncentrace PCB v některých českých řekách, které dále putují do světových mořích. Do Severního moře mohlo například doputovat velké množství PCB uvolněné během rekonstrukce železničního mostu v červenci 2015 v Ústí nad Labem. Tehdy zvýšené koncentrace PCB musela prošetřovat Česká inspekce životního prostředí.

Výzkum kosatek, který je dodnes nejrozsáhlejší podobnou analýzou, odhalil kontaminaci PCB v tělech 351 těchto savců. Vědci zjištěná data použili na stanovení, jak PCB ovlivňují přežití mláďat a imunitní systém kytovců. Vypracovali model jak se bude populacím kosatek dařit v budoucnu. Závěrem je, že populace kosatek u břehů Japonska, Brazílie a Velké Británie, dále v severovýchodním Pacifiku a v úžině Gibraltaru směřují k úplnému kolapsu.

Studie rozsvítila červenou kontrolkou nad stavem světových oceánů. Mimořádně vysoké koncentrace toxického znečištění už bylo nalezeno až v 10 kilometrů hlubokém Mariánském příkopě v Tichém oceánu. Kosatkovou katastrofu způsobilo právě selhání ve snižování chemického znečištění z minulosti, které končí v oceánech. Požadavky na urychlenou likvidaci PCB lze přednést na dalším setkání Stockholmské úmluvy v květnu 2019. Právě zde by mohlo být rozhodnuto o mezinárodní právní závaznosti takového opatření.

Výzkum ukázal, že populace kosatek na severu ve vodách u Norska, Islandu, Kanady a Faerských ostrovů, jsou kontaminovány mnohem méně díky velké vzdálenosti od hlavních zdrojů PCB. Je to jedna z věcí, která může dávat naději nad osudem kosatek v dlouhodobém měřítku. Přestože ztrácíme populace kosatek všude okolo průmyslových oblastí, jsou stále populace, které jsou poměrně v pořádku.

Pokud by bylo dosaženo světového úklidu, který by zabral desítky let, tyto populace by mohly nakonec znovu osídlit prázdné regiony. Kosatky jsou velmi inteligentní, mají silné rodinné vazby a loví v tlupách. Je to neuvěřitelně přizpůsobivý druh - je schopný žít od Arktidy až po Antarktidu.

Zdroje

UK’s last resident killer whales 'doomed to extinction'

Orca 'apocalypse': half of killer whales doomed to die from pollution

Chemical pollution could wipe out half of all killer whale populations

Half the World's Orcas Could Soon Disappear—Here's WhyKomentáře