Praha podporuje obnovitelné zdroje   


05.05.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Praha se přidala k městům a obcím, které chtějí více spoléhat na obnovitelné zdroje energie a vsadit na rozvoj komunitní energetiky. Pražské zastupitelstvo odhlasovalo důslednější klimatickou politiku a požaduje urychlení příprav svého Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, jehož významnou součástí je využívání obnovitelný zdrojů energie.

Praha proto hodlá podpořit větší využití střešní a fasádní fotovoltaiky doplněné o tepelná čerpadla nebo elektromobility výstavbou dobíjecích stanic a využíváním elektromobilů v rámci městských společností. Součástí řešení ke snižování emisí skleníkových plynů má být i nákup zelené elektřiny pro objekty v majetku Prahy.

V letošním roce bude zároveň vláda schvalovat důležité zákony a strategické plány, které mají v souladu s plněním evropských klimaticko-energetických cílů 2030, opět podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Dosavadní návrhy Ministerstva průmyslu, které je přípravou energetické legislativy pověřené, však paradoxně rozvoj obnovitelných zdrojů výrazně omezují a úsilí obcí a měst podkopávají. Jedná se o nedostatečné návrhy zákona o podporovaných zdrojích energie a Národního klimaticko-energetického plánu.

O tom, že by obnovitelné zdroje energie a komunitní energetika měly hrát v České republice výraznější roli, není přesvědčena jenom Praha. Na začátku ledna vyzvalo Sdružení místních samospráv v otevřeném dopise tehdejší ministryni průmyslu Martu Novákovou, aby v návrhu Národního klimaticko-energetického plánu dbala na možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie a neomezovala výrobu čisté elektřiny ve vlastnictví obcí a měst. Podobně i Svaz měst a obcí kritizoval ve svých připomínkách k novele zákona o podporovaných zdrojích energie na konci loňského roku, že navržené kroky znemožňují zapojení obcí do rozvoje obnovitelných zdrojů.

Ministerstvo průmyslu se tak svým dlouhodobým odporem k rozumnému využívání obnovitelných zdrojů staví nejen proti obcím a městům usilujícím o komunitní projekty, ale i části průmyslu reprezentujícího moderní energetiku a v poslední době i proti veřejnosti. Z výzkumů veřejného mínění totiž vyplývá, že preference obnovitelných zdrojů rostou a lidé chtějí jejich větší podíl.

Komunitní projekty mají přitom pozitivní dopad nejen na zvyšování výroby čisté energie, ale i na lokální ekonomiku, zaměstnanost nebo energetickou soběstačnost. Zkušenosti ze západní Evropy ukazují, že tyto projekty obvykle v obcích akcelerují další úsporná a energetická řešení a jsou tak hnacím motorem dalších žádoucích změn včetně sociálních, kulturních a politických. V neposlední řadě se komunitní projekty významnou měrou podílejí na popularitě obnovitelných zdrojů u veřejnosti a nepřímo tak umožňují rozvoj i větších komerčních projektů.

Praha se tak přidává k celosvětovému hnutí obcí, měst, regionů, které dobrovolně přijímají závazky ke snížení skleníkových emisí a jdou tak příkladem státům a vládám světa, které zatím kulhají pozadu. Daleko pozadu je se svou špatnou energetickou a klimatickou politikou právě Česká republika. Právě proto také uplynulý pátek podruhé stávkovali za řešení klimatické krize čeští studenti sdružení v celosvětovém hnutí Fridays for Future.Komentáře