Šance pro divoká zvířata v cirkusech   


11.11.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Stále u nás ještě existují místa, kde jsou divoká zvířata držena a nucena k nepřirozeným aktivitám jen pro lidskou zábavu. Takovými místy jsou cirkusy se zvířaty. Zvířata jsou v nich degradována na věci. Jsou prezentována jako bytosti s nižším postavením na rozdíl od člověka, který je zkrotil. Jsou stresována stísněnými podmínkami, ve kterých žijí, neustálým transportem a nepřirozenou drezurou.

Tomu by mohla učinit přítrž nově navrhovaná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou navrhuje Ministerstvo zemědělství České republiky. Novele zákona totiž obsahuje návrh na úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech.

Po víc než čtrnácti letech je to další posun a nová jiskra naděje pro divoké druhy zvířat, která jsou v cirkusech držena v podmínkách, které jejich přirozené potřeby ani zdaleka nenaplňují. Od března 2004 totiž platí již částečný zákaz Ministerstva zemědělství na vystupování zvířat v cirkusech. Ten ukončil drezůru u nově narozených primátů, ploutvonožců, většiny kytovců, nosorožců, hrochů a žiraf v cirkusech nebo divadelních, varietních a jiných představeních. Nyní by mohlo dojít na rozšíření zákazu, který by se vztahoval na další druhy zvířat. Kromě nově narozených zvířat by skončila také vystoupení zvířat, která byla vycvičena již před rokem 2004.

Návrh rozpoutal debatu mezi zastánci tradičních cirkusů a ochránci zvířat. Krom mediálního zájmu to dokazuje také množství připomínek v meziresortním připomínkovém řízení od zúčastněných stran. V souvislosti s návrhem zákona jich na Ministerstvo zemědělství doputovalo celkem 300. Ministerstvo k tomu založí pracovní skupinu, která o připomínkách rozhodne. Pracovní skupina bude složena ze zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Státní veterinární správy, vybraných chovatelských svazů a cirkusů. Ti všichni se budou zhruba následující tři měsíce připomínkami zabývat než předloží návrh vládě.

Ministerstvo zemědělství se pro zákaz drezury v cirkusech rozhodlo z důvodu ochrany zvířat. Na rozdíl od hospodářského využití zvířat jsou zvířata v cirkusech využívána pouze pro lidské pobavení. Zvířata, která v cirkusech vystupují, žijí obvykle v naprosto nevhodných podmínkách – po většinu času jsou uvězněna v malých prostorách, ve kterých nemají dostatek pohybu, a které neodpovídají jejich přirozeným potřebám. V letošních extrémních teplotách pak navíc nejsou vždy vhodně umístěna ve stínu, což může způsobit jejich přehřátí a dehydrataci.

Podobný zákaz, který se připravuje u nás, platí v desítkách dalších zemí. Již 13 států v Evropě má úplný zákaz využívání (divokých či všech) zvířat v cirkusech: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. Na vystupování úplně všech zvířat včetně domestikovaných v cirkusech se zákaz vztahuje v Itálii, Nizozemsku a Řecku. V mnoha dalších zemích platí částečný zákaz podobný tomu, který platí v současnosti u nás, ale jeho rozšíření se diskutuje v Německu nebo Polsku. Také v sousedním Slovensku se připravuje podobný zákaz.

Ani městské samosprávy nezůstávají pozadu. V České republice už některá města zakázala pronájem vlastních pozemků cirkusům. Příkladem může být Zábřeh na Moravě, kde tamní radnice uspořádala i anketu mezi občany, ze které jasně vyšlo, že většina obyvatel města si cirkusy nepřeje.

Zákaz vystupování zvířat v cirkusech je šance posunout se k civilizovaným zemím, kde pobavení lidí nemá navrch před utrpením zvířat.Komentáře