Šest změn ve slovníku klimatických změn   


10.11.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Nejlepší enviromentální zpravodajství ve světových médiích naleznete bezpochyby v britském deníku Guardian. Jeho editoři před nedávnem zavedli šest doporučení svým environmentálním redaktorům, jaké termíny používat v souvislosti se změnou klimatu. Rozhodli jsme se v Memze, že zavedeme stejné změny, abychom drželi krok se světovými médii. Změny, které jsme zavedli po vzoru britského Guardianu, uvádíme v dnešním článku, protože chceme, aby naši čtenáři znali důvody, proč jsme k tomuto kroku přistoupili. Změna je tudíž transparentní.

1.) „klimatická krize" je vhodnější než „klimatická změna

Změna klimatu již dnes nevystihuje závažnost celkové situace. Pokud se popisují širší dopady měnícího se klimatu, je vhodnější používat termín klimatická krize. Pojem klimatická změna je vhodné používat dále při popisování konkrétního problému jen ve vědeckém nebo geofyzikálním smyslu.

2.) „popírač“ nebo „popírač klimatické vědy jsou vhodnější než „klimaskeptik“

Slovníky definují skeptika jako osobu, která hledá pravdu. Skeptik je tazatel, který zatím nedospěl definitivním a jednoznačným závěrům. Klimatičtí popírači ovšem skutečnými skeptiky nejsou. Většina „klimaskeptiků“ pouze popírá změnu klimatu nebo skutečnost, že je způsobena lidmi a to přestože již existuje dostatek vědeckých důkazů o opaku. Z toho důvodu je mnohem výstižnější používat slovo "popírač".

3.) „globální zahřívání je vhodnější než „globální oteplování“

„Globální zahřívání“ je vědecky přesnější. Skleníkové plyny tvoří atmosférickou přikrývku, která zabraňuje úniku slunečního tepla zpět do vesmíru.

4.) „emise skleníkových plynů“ je vhodnější než „emisemi uhlíku“ nebo „emisemi oxidu uhličitého“

Emise oxidu uhličitého nejsou ve všech případech vždy přesným pojmem, protože vystihují jen jeden skleníkový plyn, ač je z nich nejdůležitější. Pokud se mluví o všech plynech, které lidé uvolňují do atmosféry, a které zahřívají atmosféru, je vhodnější používat pojem emise skleníkových plynů, který zahrnuje všechny plyny, které škodí klimatu, včetně metanu, oxidů dusíku nebo chlorovaných uhlovodíků.

5.) „volně žijící živočichové a rostliny je vhodnější nežbiodiverzita

Mluvit o „volně žijících živočiších a rostlinách" je vhodnější pokud popisujeme tvory, se kterými sdílíme planetu. Jedná se o méně sterilní vědecké vyjádření než "biodiverzita".

6.) "rybí populace" je vhodnější než "zásoby ryb"

Tato změna zdůrazňuje, že ryby neexistují pouze pro sklizeň lidmi, ale také hrají zásadní roli pro zdraví oceánů.

Od té doby, kdy Guardian změny oznámil, přiměl některé další mediální kanály, aby přehodnotily pojmoslový, které používají ve svém vlastním zpravodajství. Lidé potřebují připomenout, že klimatická krize již není budoucím problémem - musíme ji řešit hned teď a každý den na tom záleží.

Abychom udrželi oteplování pod 1,5 °C, což je cílem OSN, musíme do roku 2030 snížit emise na polovinu a do poloviny století dosáhnout nulové hodnoty emisí skleníkových plynů. Je navíc pravděpodobné, že budeme muset odstranit oxid uhličitý z atmosféry. Jedná se o obrovský úkol.

Zdroje

Guardian spurs media outlets to consider stronger climate language

From “climate change” to “climate emergency, crisis or breakdown”: The Guardian is changing the environmental language it uses

'It's a crisis, not a change': the six Guardian language changes on climate mattersKomentáře