Sněmovna poslala klimatickou dohodu z Paříže do dalšího projednávání   


26.11.2017    Vytvořil: Administrátor

Poslanci a poslankyně v červenci projednali v prvním čtení ratifikaci přelomové dohody o ochraně klimatu z Paříže. Prorazili tak blokádu ze strany některých poslanců. Nyní je na stole sněmovních výborů a poté se vrátí k definitivnímu rozhodnutí o souhlasu s ratifikací na plénu Sněmovny.

Přelomová globální dohoda byla uzavřena za účasti České republiky v Paříži, kde se v prosinci 2015 státy světa shodly, že postupně ukončí závislost na fosilních palivech a provedou opatření pro zastavení růstu teploty Země na relativně bezpečné úrovni. V dubnu 2016 ji Česká republika podepsala a v září 2016 vláda doporučila k ratifikaci. V listopadu 2016 dohodu ratifikovalo dostatek států včetně USA, Číny, Indie a dalších více než 80 států světa a tím dohoda vstoupila v globální platnost.

Podobně jako v USA, kde města a firmy vzdorují rozhodnutí amerického prezidenta odejít z Pařížské dohody, také v České republice sílí hlas zdola žádající konkrétní kroky proti nebezpečné změně klimatu a pro modernizaci domácí ekonomiky. Například devadesát obcí, kde žije čtvrtina obyvatel České republiky, se nedávno zapojilo do symbolické akce na ochranu klimatu Hodina Země.

S ratifikací dohody souhlasila vláda již před necelým rokem a před čtvrtrokem ji odsouhlasil Senát. Ze zemí Evropské unie dohodu dosud neratifikovalo kromě České republiky pouze Nizozemí. To však pouze z důvodu nedostatku času před parlamentními volbami. Nizozemský parlament navíc už v roce 2016 schválil uzavření všech zbývajících uhelných elektráren a snížení emisí o 55 % do roku 2030, přičemž cíl pro celou Evropskou unii je jen 40% snížení.

Česká republika by se ratifikací dohody připojila k hlavnímu trendu světové ochrany klimatu a moderní ekonomiky. Podle studie, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo životního prostředí, by bylo snížení emisí o více než 80 % v příštích třech desítkách let ekonomicky výhodné, posílilo by zaměstnanost v energetice i energetickou bezpečnost země.

Podle studie think-tanku IDEA je možné tohoto snížení emisí dosáhnout i bez výstavby nových bloků jaderných elektráren. Když navíc stát na výstavbu nebude tlačit, ale nechá rozhodnutí na trhu, bude snížení emisí levnější. Nízkoemisní scénář bez podpory jádra ponechává kromě cíleného snižování fosilních paliv další volbu mixu technologií čistě na tržních mechanismech, s cílem minimalizovat výrobní náklady. Nízkoemisní scénáře předpokládající politické rozhodnutí o výstavbě nových jaderných zdrojů jsou oproti tomu dražší než nízkoemisní scénář bez výstavby nových jaderných bloků. Nízkouhlíkovým scénářem bez podpory nových jaderných bloků – za předpokladu výrazných energetických úspor a rozvoje technologie výroby vodíku pomocí sluneční energie do průmyslového měřítka – dosáhnout 80% snížení emisí skleníkových plynů v roce 2050 oproti roku 1990.

Skoro symbolicky se Česká republika hlásí ke klimatické dohodě v období střídání letního sucha a silných dešťů. Podílet se na hledání východisek ze současných krizí, které doslova ohrožují životy v některých regionech světa, je konečně krok správným směrem. Prospěje jak naší zemi, tak společnému úsilí v reakci na změny klimatu.Komentáře