Sociální sítě a internetové blogy polarizují debatu o klimatické změně   


13.12.2017    Vytvořil: Memza Redaktor

Diskuse o klimatické změně na sociálních sítí jsou velmi vlivné. Nová studie ve vědeckém časopise BioScience dokládá, že z hlediska ikonických témat, jako jsou polární medvědi nebo ustupující mořský led, spadají klimatické blogy do dvou protichůdných táborů. Ty, které se soustředí na popírání a zpochybňování změny klimatu, se vůbec nebo jen minimálně zakládají na vědeckých faktech. Hlavní autor studie, která se věnovala polarizaci debaty o klimatické změně na internetu, je Jeff Harvey z Nizozemského institutu ekologie (Netherland Institute of Ecology). Harvey se ostře ohrazuje proti dezinformační kampani zpochybňující vědecká fakta týkajících se klimatické změny: „Nadešel čas, aby vědci jasně vystoupili proti dezinformacím a mnohem více se věnovali přímému kontaktu s veřejností.“

 

Polární medvědi a ustupující ledová pokrývka se staly ikonickými symboly polarizované debaty okolo klimatické změny. Zpochybňovači antropogenní změny klimatu se zaměřují na podobná ikonická témata a zasévají mezi veřejnost pochyby o celém dosavadním poznání problematiky změny klimatu. Nová vědecká studie se zaměřila právě na analýzu těchto debat na sociálních sítích a na blogy šířící dezinformace. Lze ji použít jako hodnověrný zdroj v debatě, který by mohl narušit důvěryhodnost popíračů změny klimatu na sociálních sítích.

Výzkumníci zjistili zásadní rozpor mezi fakty z vědecké literatury a vědecky založenými blogy na jedné straně a mezi názory kolujícími na sociálních sítích a klimatickou změnu zpochybňující blogy na straně druhé. Může se jednat o velmi nebezpečný rozpor, protože popíračské blogy čtou miliony lidí. Navíc rozpolcenost společnosti dokládají také průzkumy veřejného mínění. Například v roce 2012 věřilo ve změny klimatu jen 67 % Američanů a jen 42 % si jich myslelo, že ji způsobuje člověk.

Výzkumníci analyzovali celkem 90 blogů, věnujících se tématu klimatické změny, a s nimi také 92 vědeckých zpráv, na které blogy odkazovaly. Ačkoliv se 45 z nich - klimatickou změnu zpochybňujících - zaštiťovalo svou odborností, nemělo základ ve faktech uvedených v recenzovaných vědeckých publikacích. Namísto toho odkazovaly nejčastěji na další podobné blogy. Osmdesát procent z nich záviselo na jediném zdroji, jehož autor neprováděl žádný primární výzkum ani nepublikoval recenzované vědecké články. Na rozdíl od toho 45 blogů, které klimatickou změnu nezpochybňovalo, odpovídalo faktům uvedeným ve vědeckých studiích.

Mezinárodní vědecký tým, který uvedený výzkum provedl, byl multidisciplinární a zahrnoval ekology, výzkumníky polárních medvědů, klimatology, mediální badatele a psychology ze šesti zemí světa. Mezi autory jsou velmi známí vědci jako Steven Amstrup z mezinárodního ústavu Lední medvědi (Polar Bears International), Eric Post z Kalifornské univerzity (University of California), David a Michael Mannovi ze Státní univerzity Pennsylvánie (Pennsylvania State University).

Uvedená studie demonstruje skutečnost, že vědci sestupují ze svých teoretických výšin a začínají se jasně ohrazovat proti dezinformacím kolujícím na sociálních sítích, ale také v tradičních médiích. Navíc se vědci stále častěji sami obrací na veřejnost skrze blogosféru, kde upozorňují na fakta, která jsou jasně prokázána a ohrazují se proti neustálému namítání nejistot. Pokud se na podobné dezinformační kampaně poukáže, mohla by se debata okolo klimatické změny depolarizovat. Pro lední medvědy a další divoká polární zvířata by to mohlo znamenat zachování jejich přirozeného prostředí.

Jeffrey A. Harvey et al. (2017): Internet Blogs, Polar Bears, and Climate-Change Denial by Proxy. BioScience.Komentáře