Soud přiblížil konec největší evropské uhelné elektrárny   


07.10.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

V rozhodnutí z konce září polský soud požaduje, aby provozovatelé elektrárenské společnosti jednali společně s právníky environmentální skupiny Client Earth, aby se urychlilo uzavření uhelné elektrárny Belchatow a bylo nalezeno řešení do tří měsíců. Rozhodnutí představuje zásadní průlom, který obyvatelům Polska signalizuje, že zdraví lidí a planety je důležitější než těžba a spalování uhlí. Vedoucí právní skupiny Client Earth pro střední a východní Evropu Marcin Stoczkiewicz uvedl: "Toto rozhodnutí je zásadním průlomem pro celé ekologické hnutí. Umisťuje odborníky na životní prostředí k jednacímu stolu s uhelnými společnostmi při hledání řešení, které bude pro klima skutečně fungovat."

Elektrárna Belchatow, které se rozsudek týká, je obří uhelná elektrárna ve středním Polsku, která každoročně spotřebuje 45 milionů tun lignitu. Každou sekundu tak elektrárna spálí jednu tunu té nejšpinavější formy uhlí. Během své životnosti tato elektrárna vypustila do atmosféry zhruba jednu miliardu tun oxidu uhličitého, což z ní dělá největší bodový zdroj skleníkových plynů v Evropě. Její roční emise, přibližně ekvivalentní celkovým emisím Nového Zélandu, pak ještě meziročně stoupají.

Uhelná elektrárna nese významnou vinu v oblasti změny klimatu, přesto její majitel elektrárenská společnost Polska Grupa Energetyczna (PGE GiEK) zatím nepředložila žádný oficiální plán na snížení dopadů na klima. Environmentální organizace Client Earth požaduje, aby provozovatelé elektrárny přestali spalovat lignit nebo přijali efektivní opatření k eliminaci emisí oxidu uhličitého nejpozději do roku 2035. Marcin Stoczkiewicz z Client Earth tvrdí, že "Elektrárna Belchatow poskytovala Polsku energii po celá desetiletí, ale doba se změnila. Největší producenti emisí, jako je Belchatow, musí převzít svůj díl odpovědnosti za klimatickou krizi. Bez rychlého vyřazení uhlí bude boj proti změně klimatu marný."

Soudní spor využil polské soukromé právo zcela novým způsobem. Byl založen na veřejné prospěšnosti ochrany životního prostředí, čehož se mohou nevládní organizace domáhat před soudem. Dopadá to na ukončování činnosti složitých průmyslových provozů a jejich vlastníků, kteří poškozují životní prostředí. Jedná se o první soudní spor, jehož cílem je přimět provozovatele uhelné elektrárny k odpovědnosti za přímý dopad svého provozu na planetu a životní prostředí. Abychom ochránili životní prostředí před nebezpečnými změnami klimatu, bude nutné drastické snížení emisí oxidu uhličitého. K urychlení tohoto procesu, pak ekologické organizace čím dál častěji využívají právě soudní spory.

Hnědouhelné elektrárny, jako je ta v Belchatow, jsou zásobovány povrchovými doly, které se nacházejí v jejich blízkém okolí. Přeprava těžkého a vlhkého uhlí je příliš nákladná na to, aby jím mohly být poháněny vzdálené elektrárny. Elektrárna Belchatow je tudíž obklopena obrovskými uhelnými doly. Protože jsou původní doly již téměř vytěženy, provozovatelé se snaží otevřít nový důl Zloczew, který by vysídlil 3 000 obyvatel a spolu s tím do půdy a vody uvolnil toxické těžké kovy. Z toho důvodu právní skupina Client Earth napadla otevírání dolů samostatnou žalobou. Environmentální a sociální škody, které by navrhovaný důl způsobil, by byly podle environmentalistů příliš velké. Doplatili by na to nejen lidé, jejichž dosavadní způsob života by byl srovnán se zemí buldozerem, ale také lidé na celém světě, kteří již dnes pociťují devastující dopady klimatických změn.

Zdroje

Europe’s Dirtiest Coal Plant Owner Told to Talk to Green Groups

In Landmark Decision, EU’s Biggest Coal Plant Must Negotiate Closure With Environmental Lawyers, Judge Rules

Huge coal win as judge orders Europe’s largest power plant to work with ClientEarth to closeKomentáře