Španělsko plánuje přejít na výhradně obnovitelnou energii   


17.11.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Španělsko odstartovalo ambiciózní plán přechodu výroby elektřiny plně na obnovitelné zdroje do roku 2050 a kompletní dekarbonizace ekonomiky krátce po tomto datu. V polovině století by podle španělského návrhu zákona o klimatické změně a energetickém přechodu měly emise skleníkových plynů klesnout na 90 % hodnot z roku 1990.

Aby těchto cílů mohlo být dosaženo, španělská vláda počítá po dobu následujícího desetiletí s každoroční instalací větrných a solárních elektráren o výrobní kapacitě nejméně 3000 MW. Nové licence k těžbě fosilních paliv, k průzkumům ložisek uhlovodíků a k hydraulickému frakování mají být zakázány a jedna pětina státního rozpočtu má být vyhrazena na opatření, které mohou zmírňovat klimatickou změnu. Tyto peníze mají od roku 2025 ještě vzrůst.

Christiana Figueresová, bývalá výkoná tajemnice Rámcové dohody Spojených národů o klimatické změně (UNFCCC), uvítala španělský návrh zákona jako "výborný příklad naplňování Pařížské dohody". Navíc k zákonu uvedla: "Nastavuje dlouhodobé cíle, poskytuje pobídky ke zlepšování technologií a dohlíží na spravedlivý přechod pro pracující."

Podle plánu budou pracujícím navrženy smlouvy zaručující "spravedlivý přechod", který neohrozí jejich sociální jistoty. Podobný balíček opatření v hodnotě 250 milionů eur byl oznámen již v říjnu. Podle něho budou při zavírání uhelných dolů zavedeny vhodné nebo předčasné odchody do důchodů, rekvalifikace na pracovní místa v čisté energetice a plány ekologicky příznivé obnovy. Tyto dohody budou částečně financovány z aukcí emisních povolenek.

Vláda již zrušila kontroverzní "sluneční daň", která ve Španělsku na začátku desetiletí zabrzdila rozmach sektoru obnovitelných zdrojů. Nový zákon také nařizuje do roku 2030 dosáhnout 35% podílu zelených zdrojů na výrobě elektřiny. James Watson, výkoný ředitel obchodního sdružení SolarPower Europe, zákon nazval "burcující výzvou pro zbytek světa." Podle zákony by do 11 let měla být také zlepšena energetická účinnost o 35 % a reprezentace vládního a veřejného sektoru bude moci být v nájmu pouze v budovách, které mají jen minimální spotřebu energií.

Laurence Tubiana, výkoná ředitelka Evropského klimatického ústavu (European Climate Foundation) a bývalá francouzská klimatická delegátka, která pomohla navrhnout Pařížskou dohodu, popsala španělské návrhy za průlomové a inspirativní. Tubiana tvrdí: "Plánem na uhlíkovou neutralitu Španělsko ukazuje, že bitva s klimatickou změnou je tak závažná, že jsou připraveni nastavit a naplánovat kompletní dekarbonizaci."

Nicméně v navrhované legislativě nejsou zahrnuty závazné termíny uzavření uhelných a jaderných zdrojů energie a dále zákaz nových aut s benzínovými nebo naftovými motory byl posunut až na rok 2040.

Zdroje

Spain Is Considering 100% Renewable Electricity & 90% Emissions Reduction By 2050

Spain sets out plan for 100% renewable electricity by 2050

Spain plans switch to 100% renewable electricity by 2050Komentáře