Švédským sobům hrozí v důsledku letního sucha smrt hladem   


15.09.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Pastevci sobů z řad domorodých Sámů požadují po švédské vládě podporu, která by jim pomohla překonat dopady letošního bezprecedentního letního sucha a požárů. Tvrdí, že jejich budoucnost je ohrožena v důsledku oteplování jejich životního prostředí daleko na severu. Je to dalším dopadem šířících se klimatických změn.

Sámové (nebo také Laponci) jsou domorodí obyvatelé obývající arktickou oblast Laponska. Jsou jediní domorodí obyvatelé Skandinávie, kteří jsou uznáváni a chráněni v rámci mezinárodních úmluv o domorodých národech a jsou současně nejsevernějším původním obyvatelstvem Evropy.

Švédská vláda již oznámila, že provede několik velkých šetření, které by Švédsko připravily na extrémní vlny veder, které zasáhly tuto skandinávskou zemi letos v červenci. Při těchto vlnách veder překračovaly teploty za polárním kruhem 30 °C. Navíc zde v létě řádily rozsáhlé požáry.

Letní teploty ve Švédsku obvykle balancují okolo 23 °C. Švédsko muselo požádat o pomoc Itálii, Německo, Norsko, Dánsko, Polsko a Francii v boji s letošními požáry. Klimatická změna je nesrovnatelně citelnější v Arktidě, kde teploty šplhají dvojnásobnou mírou oproti světovému průměru.

Zatím se ovšem neobjevilo žádné konkrétní opatření, které by vyřešilo situaci celkem 4600 pastevců sobů. Z tradičních, ekologických, kulturních a politických důvodů je tento chov ve Švédsku legálně vyhrazen pouze jim. V celé severní Evropě se chovu věnuje méně než 10 % Sámů. Celkem mají v držení 250 000 napůl domestikovaných zvířat, která chovají pro maso, kůže a paroží.

Majitelé sobích stád požadují záchranné financování na opatření dodatečného krmiva jako náhrady za zimní pastviny, které po katastrofálním letním suchu a požárech zabere obnovit až tři desetiletí. Pastevci varují, že bez pomoci část jejich stád v důsledku nedostatku krmiva nepřežije do dalšího roku. Současně se také obávají, že některá mladá telata budou tak oslabena pokračujícím suchem, že nebudou schopná následovat své matky na nové pastviny.

Obdobná situace nastala po letním suchu také u nás. Českým zemědělcům chybí kvůli letošnímu suchu krmivo pro dobytek. Sena je nedostatek, první seč byla o pětinu nižší a pak tráva téměř přestala růst. Cena sena se letos zvýšila až čtyřnásobně a někteří zemědělci tvrdí, že budou muset snížit stavy chovaných zvířat.

Sámové jsou oproti českým zemědělcům mnohem zranitelnější, protože jejich způsob života úzce souvisí právě se sobími stády. Je to pro ně otázka přežití. Sámové požadují dlouhodobý podpůrný program, který by jim pomohl zvládnout a adaptovat se na dopady klimatické změny.

"Žijeme s dopady změny klimatu," řekla pro švédskou televizní společnost SVT Niila Inga, která předsedá Švédské asociaci Sámů. "Zvony bijí na poplach. Čelíme suchu, vlnám veder, požárům. Jedná se o přežití sobů a kultury Sámů, kteří na nich závisí.

Protože Sámové nevlastní půdu, na které se jejich soby pasou, potřebují zákonná opatření, která jim umožní upravovat pastviny. Stejně tak je urgentní potřeba financovat průzkum toho, jak se zhoršují podmínky sobů najít lišejníky, které tvoří klíčovou součást jejich potravy.

Ačkoliv teplejší léta pomáhají nárůstu lišejníků, teplejší a vlhčí zimy během chladných arktických měsíců vedou v čím dál větší míře k dešťovým srážkám namísto sněhových. Pokud pak teploty klesnou opět pod pod mrazu, vytvoří se na zemi, která by za normálních okolností byla pokryta lehkým sněhovým povlakem, nepropustná ledová krusta.

Sobi, kteří se obvykle živý hrabáním ve sněhu a spásáním lišejníků pod sněhem, zůstávají bez možnosti vyčenichat velmi důležitý zdroj potravy a bez možnosti se prohrabat až k němu. To vede stáda až ke smrtelnému vyčerpání.

Zdroje

Reindeer Herds In Sweden In Danger Of Starvation Due To Drought

Sweden's reindeer at risk of starvation after summer drought

Swedish reindeer herders call for rescue package after droughtKomentáře