Týdně zkonzumujeme množství mikroplastů o hmotnosti kreditní karty   


29.07.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Závěr studie zveřejněné červnu tvrdí, že by každý obyvatel rozvinuté země mohl spotřebovat týdně v průměru pět gramů mikroplastů. Toto množství odpovídá hmotnosti kreditní karty. Výzkum provedla Universita v Newcastlu v Austrálii a byla zadaná Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).

Světový fond na ochranu přírody uvedl, že na základě jejich zjištění kontaminovaly částice mikroplastů vzduch, potraviny a vodu spotřebovávané lidmi, dále pak tvrdí, že největším celosvětovým zdrojem mikroplastů je voda a to jak lahvová, tak vodovodní. Zkoumání základních potravin a dalšího spotřebního zboží odhalilo, že nejvyšší zaznamenané hladiny mikroplastů byly zjištěny u měkkýšů, piva a soli.

Světový fond na ochranu přírody varoval, že množství mikroplastů může být stále podceňován, protože ostatní základní potraviny, jako jsou mléko, rýže, pšenice, kukuřice, chleba, těstoviny a oleje, je třeba teprve prostudovat. Výzkumníci z Univerzity v Newcastlu navíc uvedli, že připočtením dalších možných zdrojů příjmu mikroplastů do lidského těla, jako jsou plastové příbory, zubní pasty, zubní kartáčky a obaly potravin, by ještě navýšilo celkové zkonzumované množství.

Dopad mikroplastů na zdraví člověka není prozkoumán

Mikroplasty - částice plastu, které nepřesahují velikost pěti milimetrů - mohou potenciálně představovat přímé nebo nepřímé ohrožení lidského zdraví požitím nebo působením jako „stresory“ nebo nosiči kontaminantů.

Nevhodný management týkající se materiálů obsahující částice mikroplastů může způsobit, že se plast nahromadí nebo se přenáší potravním řetězcem a končí v lidském trávicím systému a krevním oběhu. Podle Světového fondu na ochranu přírody však nejsou dopady požití mikroplastů na lidské zdraví zcela prozkoumány.

Podle Univerzity v Newcastlu se množství mikroplastů zkonzumovaných jednotlivcem liší v závislosti na kombinaci různých parametrů, které zahrnují charakteristiky mikroplastů, věk a velikost osoby, zeměpisná poloha a její demografie, rozvinutost země a životní styl.

Nedostateč reakce vládních představitelů

Uvedená zjištění by mohla sloužit jako alarm vládám. Pokud nechceme, aby naše těla obsahovala plast, potřebujeme zastavit miliony tun plastů, které každý rok pronikají do přírody. Abychom vyřešili krizi mikroplastů, potřebujeme naléhavá opatření na vládní, komerční a spotřebitelské úrovni a mezinárodní úmluvu s celosvětovými cíli na řešení plastového znečištění.

Přesto celosvětová reakce vlád na pronikání mikroplastů do životního prostředí a do potravinového řetězce zůstává stále nedostatečná. Právě vlády států by měly hrát klíčovou roli při transformaci globálního nakládání s plasty. Na národních úrovních by mohla být zavedena opatření, jako jsou stanovení vnitrostátních cílů v oblasti snižování plastů a nakládání s odpady, právní předpisy, které podnikům ukládají odpovědnost za výrobu plastů, a podpora výzkumu v této oblasti.

V širším měřítku je požití částic mikroplastů lidmi jen jedním aspektem celkové plastové krize. Plastové znečištění ohrožuje volně žijící živočichy nejen požitím částic mikroplastů, ale také uvíznutím ve vyřazených rybářských sítích a degradací stanovišť, protože mnohé pláže a mangrovové porosty jsou již doslova posypány plasty.

Nezodpovědné odkládání plastů má také ekonomické důsledky, protože poškozování životního prostředí má v důsledku dopady na rybolov a akvakultury. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) odhadl roční ekonomický dopad znečištění na oceánskou ekonomiku na částku 8 miliard amerických dolarů.

Zdroje

Revealed: plastic ingestion by people could be equating to a credit card a week

You could be swallowing a credit card's weight in plastic every week

You could be ingesting a teaspoon of microplastic every week, study finds

You might be eating and drinking microplastics that weigh as much as a credit card every weekKomentáře