V Německu přemění uhelný důl na „obří akumulátor obnovitelné energie“   


14.01.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Německo změní jeden z nejstarších uhelných dolů na obří zásobní stanici, která bude skladovat vodní energii a poskytne elektrickou energii okolo 400 000 domácnostem. Podobná zařízení by mohla být zavedena v následujících letech na dalších místech v Německu.

Až bude v roce 2018 po půl století uzavřen provoz černouhelného dolu Prosper-Haniel na severozápadě Německa, přemění se na zařízení produkující čistou energii. Výzkumníci z několika německých univerzit na tomto projektu, pro který jsou od roku 2012 připraveny studie proveditelnosti, pracují spolu s vládou a několika soukromými konstrukčními společnostmi. Pokud bude tento projekt úspěšný, mohlo by být přeměněno mnohem více podobných dolů.

Důl hluboký 600 metrů poskytuje něco, co by se na místě přirozeně nevyskytlo – převýšení. To je zásadní, pokud chcete chcete vytvořit přečerpávací elektrárnu s nádrží na povrchu a další dole pod ní. Proud vody z vrchní nádrže pohání turbíny a generátory elektřiny během vyšší spotřeby elektřiny, zatímco v období přebytku energie v síti je voda čerpána zpět nahoru.

Na webové stránce projektu je vysvětleno: „V regionech jako Porýní nebo Porůří není v krajině dostatek terénních nerovností, které by poskytly nezbytné výškové převýšení [pro vodní energetiku]. Je to ovšem něco, co zůstává po bývalých uhelných dolech.“

Přečerpávací elektrárna o výkonu 200 MW bude brát energii z větrných turbín, solárních panelů a ze zdrojů spalujících biomasu, které budou instalované na povrchu v okolí dolu. Zařízení bude fungovat jako baterie, protože voda bude čerpána ven z dolu především během slunečných nebo větrných dnech, což účinně uskladní energii jako objem vody ve vrchní nádrži, a to až do chvíle než bude potřeba. V důlním komplexu je okolo 26 kilometrů šachet s potenciálem uskladnit až jeden milión krychlových metrů vody, která by skrze ně proudila pomocí gravitační síly.

Zatímco přečerpávací vodní elektrárny, jako je tato, spotřebují typicky více energie, než kolik jsou schopné vyprodukovat, mohou se stát důležité ve vyrovnávání množství elektřiny během špiček spotřeby, kdy jiné obnovitelné zdroje – jako slunce a vítr – nejsou dostupné. Pokud elektrárna Prosper-Haniel bude zprovozněna podle plánu, pomůže splnit cíl spolkové země Severní Porýní-Westfálsko pokrýt 30 % své spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2025.

Příznivci projektu tvrdí, že navíc vytvoří nová pracovní místa a podpoří ekonomiku v regionu, jehož prosperita tradičně závisela na produkci fosilních paliv. Elektrárna Prosper-Haniel není jediným zařízením takovéhoto typu. Přeměny dalších dolů jsou v současné době navrhovány ve Spojených státech, dále je již přetvářen jeden vysloužilý důl na zlato v Austrálii.

Další výhodou přeměny nevyužívaných dolů je, že nejsou v konfliktu s ochranou krajiny ani nevyžadují přeměnu koryta řek, která jsou pro podobný typ vodních elektráren často využívána. Konečně pak představa, že zdroje fosilních paliv jsou přeměněny na něco, co je pro planetu mnohem příznivější, je něco co mají ochránci přírody skutečně rádi.

Diagram ukazuje, jak by důl fungoval. Obrázek: Univerzita Duisburg-EssenKomentáře