V placentě byly nalezeny částice znečištění vzduchu   


30.09.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Nový výzkum přinesl přímé důkazy, že částice znečištěného vzduchu mohou doputovat z plic těhotné ženy skrz matčino tělo až do placenty nenarozeného dítěte.

Toxický vzduch byl již delší dobu spojován s poškozením plodu dítěte, ale nebylo přesně popsáno, jak k samotnému poškození dochází. Nová studie, která sledovala těhotné ženy v Londýně, nalezla částice sazí v placentách dětí všech z nich. Výzkumníci tvrdí, že je vysoce pravděpodobné, že částice vstupují také do plodu.

"Je to palčivý problém. Ukazuje to na velmi silné spojení mezi znečištěným vzduchem, který vdechuje matka, a dopadem, který to má na plod," řekla členka výzkumného týmu doktorka Lisa Miyashita z Queen Mary Univerzity v Londýně. "Pokud je to možné, je během těhotenství žádoucí jet méně znečištěnou cestou, ale platí to, i když nejste. Pokud jdu na zastávku, snažím se vyhýbat rušným silnicím."

Řada předchozích studií ukázala, že znečištěný vzduch významně zvyšuje riziko předčasných porodů a nízké porodní váhy, což může mít celoživotní negativní dopad na zdraví dítěte. Velká studie zahrnující více než 500 000 porodů publikovaná v prosinci loňského roku potvrdila tuto spojitost. Vedlo to doktory k tvrzení, že důsledky znečištěného vzduchu pro miliony žen ve městech jsou "něčím, co dosahuje veřejné zdravotní katastrofy."

Vědci čím dál více zjišťují, že znečištění vzduchu vede ke zdravotním problémům, které se přímo netýká plic. V srpnu výzkumníci zjistili, že znečištěný vzduch způsobuje výrazné snížení inteligence. Už v roce 2016 byly v lidských mozcích nalezeny toxické nano částice znečištěného vzduchu.

Nový výzkum prozkoumal placenty pěti žen nekuřaček, které porodily zdravé děti. Vědci izolovali makrofágní buňky, které jsou součástí imunitního systému lidského těla a pohlcují nebezpečné částice, jako jsou bakterie nebo částečky znečištěného vzduchu.

Za použití optického mikroskopu nalezli ve 3500 buňkách 72 tmavých částic. Poté za použití ještě účinějšího elektronového mikroskopu zkoumali tvary tmavých částic. Vypadaly jako částice ze spalování, které se nacházejí v plicích, které zachytí velkou část z nich.

Pro konečné potvrzení budou ještě potřeba další analýzy. Doktorka Miyashita tvrdí: "Nemůžeme si myslet, že by se mohlo jednat o něco jiného. Je naprosto jasné, že se jedná o černé částice ze spalování." Také předchozí výzkumy prokázaly, že částice vdechnuté březími zvířaty procházejí skrze krevní oběh do placenty.

"Nevíme jistě zda částice, které jsme nalezli, se dostávají až do plodu, ale naše nálezy naznačují, že je to možné," tvrdí doktor Norrice Liu, taktéž člen týmu z Queen Mary University v Londýně. "Víme, že částice, aby měly nevratný škodlivý vliv, ani nemusí vstoupit do těla dítěte, protože pokud mají vliv na placentu, může to mít přímý dopad na plod."

Výsledek výzkumu byl nedávno prezentovaný na mezinárodním kongresu Evropské respirační společnosti v Paříži. "Tento výzkum naznačuje možný mechanismus, jak jsou děti ovlivněny znečištěním, když jsou teoreticky chráněni v těle matky," tvrdí profesorka Mina Gaga z nemocnice v Athénách, který je současně prezidentkou Evropské respirační společnosti.

"Mohlo by to zvýšit zájem doktorů a veřejnosti o nebezpečné dopady znečištěného vzduchu na těhotné ženy," řekla. "Potřebujeme přísnější politiku kvality ovzduší, abychom snížili dopady znečištění na zdraví, protože již dnes můžeme sledovat novou populaci mladých lidí se zdravotními problémy."

Výkonný ředitel UNICEF Anthony Lake nedávno varoval před rizikem znečištěného vzduchu pro děti: "Znečištění nejenže ohrožuje plíce dětí, ale také může navždy poškodit jejich vyvíjející se mozky a tím pádem i jejich budoucnost."

Další výzkum, který byl taktéž prezentovaný na kongresu Evropské respirační společnosti, zjistil, že děti s brzkým a trvalým astmatem se mnohem hůře vzdělávají než děti, které astma nemají. Astma u dětí bylo dlouho spojováno se znečištěním ovzduší.

Studie vedená více než 20 let ve Švédsku ukázala, že děti s astmatem tři a půl krát pravděpodobněji opustí školu jen se základním vzděláním a také dvakrát častěji neprojdou skrze univerzitní kurzy. Doktor Christian Schyllert z Univerzity Karolinska ve Stockholmu tvrdí: "Tato studie naznačuje, že tyto děti mají horší šance, pokud vstupují do vzdělání a budoucích zaměstnání,"

Zdroje

First evidence that soot from polluted air may be reaching placenta

Air pollution particles found in mothers' placentas

Varování pro těhotné: Výzkum odhalil vliv znečištěného ovzduší na placenty matekKomentáře