Ve Skotsku bude zakázána těžba plynu hydraulickým štěpením   


28.11.2017    Vytvořil: Administrátor

Skotská vláda 3. října oznámila, že moratorium z roku 2015 prodlouží. Ve skotském parlamentu to prohlásil ministr energetiky Paul Wheelhouse. Proti tomuto způsobu těžby se postavili environmentální aktivisté a obyvatelé oblastí, kde se o jeho používání uvažuje.

Zprávu o moratoriu přivítaly ekologické organizace Greenpeace a Přátelé Země a uvedly, že skotská vláda se vydala cestou čisté energie. Ústřední britská vláda v Londýně vedená konzervativní stranou premiérky Theresy Mayové „fracking“ naopak podporuje. Opoziční labouristé chtějí techniku v případě svého zvolení zakázat.

Skotský ministr energetiky Paul Wheelhouse řekl, že povolení hydraulického štěpení by bylo v rozporu s vládní ambicí výrazně snížit skotské emise skleníkových plynů, což by vedlo k neospravedlnitelné škodě na životním prostředí.

Přestože Skotsko potřebuje zemní plyn pro vytápění a pro chemický průmysl, ekonomové odhadli, že povolením „frackingu“ by stoupl skotský hrubý domácí produkt jen o 0,1 %. V místech samotné těžby by přitom docházelo k ničení životního prostředí. Ve veřejném připomínkování se vyjádřilo více než 65 000 lidí, z nichž 65 % pocházelo z komunit bývalých uhelných oblastí v centrálním Skotsku, o které se dnes zajímají společnosti těžící plyn. Z celkového množství připomínek bylo 99 % proti těžbě. Těžba by mohla způsobit dlouhodobé negativní dopady na komunity v místě těžby, veřejné zdraví, životní prostředí a skotské klimatické cíle.

Dlouho trvající skotské moratorium na udělování těžebních licencí se změní na trvalé. Environmentální aktivisté v sousední Anglii tvrdí, že rozhodnutí skotské vlády, které koresponduje s podobným rozhodnutím ve Walesu, zanechalo anglické ministry v Londýně s podporou hydraulického štěpení úplně izolované. Podobné zákazy ovšem panují také na kontinentální Evropě. Moratorium na těžbu hydraulickým štěpením schválila v minulosti také česká vláda, o čemž jsem psali zde.

Rose Dickson z anglických Přátel Země řekl: „Protože všichni naši nejbližší sousedé zakázali nebo pozastavili hydraulické štěpení, zůstala naše anglická vláda jako kůl v plotě. Bude náš ministr obchodu, energetiky a průmyslu naslouchat zdrcujícím důkazům o rizicích a stáhne nakonec licenci pro fracking v hrabství Lancashire a okresu Ryedale?“ Právě v těchto anglických oblastech těžba kontroverzní metodou již probíhá.

Profesor Stuart Haszeldine z Edinburghské univerzity řekl: „Připomínky občanů velmi jasně ukázaly, že lidé dávají přednost čistší ekonomice a kvalitě vzduchu před pochybnou možností krátkodobého finančního zisku. Je to známka pokračujícího úpadku fosilních paliv a posun k jinému druhu bohatství.“

Rozhodnutí vyšlo po téměř třech letech odkladů, kdy platilo dočasné moratorium. Skotští ministři byli tehdy k tomuto kroku dotlačeni opozicí a v lednu 2015 oznámili pozastavení licencí na všechny testovací vrty nekonvenčních zdrojů fosilních paliv navzdory tlaku z řad průmyslníků.

Skotský ministr energetiky k současnému kroku prohlásil: „Je naší odpovědností jako vlády učinit rozhodnutí, o kterém jsme přesvědčení, že nejlépe odpovídá vůli lidí v této zemi. Musíme si být jistí, že rozhodnutí, které činíme, neohrozí zdraví a bezpečnost nebo nepoškodí životní prostředí, ve kterém žijeme.“ O rozhodnutí skotské vlády se bude v parlamentu hlasovat ještě letos a lze očekávat, že projde velice lehce.Komentáře