Ve Španělsku padla první klimatická žaloba   


23.09.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Nevládní organizace podaly žalobu proti španělské vládě kvůli nedostatečným opatřením v oblasti ochrany klimatu. Kromě španělských Greenpeace se na soudním tažení podílí další dvě skupiny: Oxfam Intermón a Ecologistas en Acción. Podobný postup nedávno zvolily ekologické organizace v Portugalsku, Mexiku a Austrálii. Cílem je přinutit španělského premiéra Pedra Sáncheze, aby předložil plán přísnějšího snižování emisí skleníkových plynů, než jaké pro nadcházející desetiletí navrhuje. Zpoždění španělské vlády při schvalování dvou dokumentů - Integrovaného energetického a klimatického plánu a Dlouhodobé strategie - vytvořilo příležitost podat žalobu k Nejvyššímu soudu. Ač je výsledek žaloby velmi nejistý, má především symbolický význam.

Integrovaný plán v oblasti energetiky a klimatu je strategie snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030, kterou vyžaduje Evropská komise po všech členských státech unie. Dlouhodobá strategie by zase měla stanovovat hlavní klimatické cíle do poloviny století. Žalobci tvrdí, že ačkoliv vláda dokumenty do Bruselu zaslala, Rada EU je kvůli zásadním nedostatkům nepřijala. jedná se tudíž o porušení práva Evropské unie.

Žaloba podaná tento týden španělskému Nejvyššímu soudu jde ale mnohem dál. Tři organizace žádají, aby se uvedené dokumenty schválily „s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, širokou účastí veřejnosti a odpovídajícím strategickým hodnocením životního prostředí“. Rovněž požadují, aby vláda stanovila „cíle pro snižování skleníkových plynů v souladu se závazky přijatými ratifikací Pařížské dohody“. To by znamenalo stanovit v plánech snížení emisí nejméně o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990, oproti navrhovanému snížení o pouhých 23 % v dokumentu, který byl zaslán do Bruselu.

Klimatické spory se množí závratnou rychlostí. Greenpeace napočítali, že soudní spory proti vládám za nedostatečné opatření proti změnám klimatu již probíhají ve 39 zemích. V těchto sporech žalobci od správních orgánů zpravidla požadují, aby plány na snižování emisí byly přísnější než ty současné. Poslední žalobou, která uspěla, byla žaloba projednávaná v Irsku, kde letos v létě uložil Nejvyšší soud vládě vypracování ambicióznějšího klimatického plánu. Soudní případ, který se stal pro mnohé skupiny inspirací, vyhrála nevládní organizace Urgenda. Ta po letech boje přiměla soud, aby nizozemské vládě uložil přísnější cíle snižování emisí. Ten podle právničky Loreny Ruiz-Huerty sledovali také španělští Greenpeace, ale až nyní na základě nečinnosti vlády získali příležitost k podání žaloby.

Právnička Greenpeace Ruiz-Huerta připouští, že je velmi těžké s takovým soudním sporem proti státu uspět, protože soudní systém je ve Španělsku více „formalistický“ a ponechává méně prostoru pro „kreativitu soudců“, než je tomu v zemích jako Nizozemsko nebo Irsko. Žaloba je však také forma společenského tlaku, který problém nečinnosti vlád v oblasti ochrany klimatu zviditelňuje.

Emise skleníkový plynů ve Španělsku za poslední tři desetiletí rostou. Ačkoliv je současná španělská vláda v oblasti ochrany klimatu zatím nejambicióznější oproti všem předešlým vládám, nelze tím omlouvat nedodržování mezinárodních závazků v Pařížské dohodě. Pro splnění cíle Pařížské dohody, nepřekročit zvýšení globální teploty o 1,5 °C ve srovnání s předindustriální úrovní, je nutné razantní snížení emisí skleníkových plynů. Rozšíření klimatických soudních sporů ve světě je způsobeno tím, jak se vlády ohledně změn klimatu chovají: vydávají velkolepá mezinárodní prohlášení a následně nepřijímají žádná funkční opatření.

Jedním z nejzřetelnějších problémů klimatických soudních sporů je pomalost soudního projednávání, což neodpovídá naléhavosti, se kterou je potřeba při řešení klimatické krize jednat. Zmiňovaný případ skupiny Urgenda započal v roce 2015, ale až v prosinci loňského roku nizozemský Nejvyšší soud s konečnou platností potvrdil rozhodnutí, že vláda musí schválit přísnější cíle snížení emisí pro rok 2020. Ovšem v tomto případě to znamená, že rozhodnutí je již zastaralé. Přesto právníci v oblasti životního prostředí sledují s nadějí nejnovější případ v Irsku, kde od podání žaloby k rozhodnutí nejvyššího soudu v zemi trvalo méně než tři roky.

Zdroje

De la calle al juzgado: la lucha de los jóvenes activistas del clima evoluciona

Primer litigio climático en España: las ONG piden ante el Supremo mayores recortes de emisiones al Gobierno

Greenpeace targets Spain with climate change lawsuit

Greenpeace v. SpainKomentáře