Vědci byli na Galapágách svědky „rychlé evoluce ptáků“   


01.01.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Poprvé se vědcům podařilo sledovat, jak se jeden druh změní na jiný druh. Tento vznik druhu doslova v přímém přenosu sledovali v populaci ptáků žijících na Galapágách u pobřeží Ekvádoru. Na malém vulkanickém ostrůvku s názvem Daphne Mayor severně od ostrova Santa Cruz objevili vědci vývoj druhu neboli „speciaci“ v populaci pěnkav, které kdysi také pomohly britskému vědci Charlesi Darwinovi popsat proces vývoje druhů přírodním výběrem.

„Darwinovy pěnkavy“ jsou skupina asi 15 druhů zpěvných ptáků. Tyto obyvatele Galapážského souostroví poprvé shromáždil Charles Darwin při druhé expedici lodi Beagle a následně je určil a popsal anglický ornitolog John Gould, jehož práce napomohla Darwinovi v přípravě evoluční teorie. Termín "Darwinovy pěnkavy" poprvé použil anglický ornitolog Percy Lowe v roce 1936 a roku 1947 jej v knize Darwin's Finches (Darwinovy pěnkavy) zpopularizoval britský evoluční biolog David Lack. Velikost ptáků se pohybuje v rozmezí od 10 do 20 cm a jejich hmotnost od 8 do 38 gramů. Nejmenší jsou pěnkavky rodu Certhidea, největší je pěnkavka tlustozobá (Camarhynchus crassirostris).

V roce 1981 britský pár Peter a Rosemary Grantovi, kteří jsou evoluční biologové na Princetonské univerzitě (Princeton University), zaznamenali na ostrově příchod samce zde nepůvodního druhu pěnkavy. Jednalo se o velkou kaktusovou pěnkavu (Geospiza conirostris). Poté se sledovali, jak se samec pářil se samicí místního druhu pozemní pěnkavy (Geospiza fortis), která měla plodné potomky. Potomstvo tohoto páru čítající okolo třiceti kusů je na ostrově vědci stále pozorováno. Jedná se o vzácný případ něčeho, co zaznamenáváme obecně až v dlouhých časových obdobích, ale tento případ dokazuje, že evoluce může být velmi rychlá.

Vědci se dlouho domnívali, že dva rozdílné druhy nemohou mít plodné potomstvo, které by mohlo být považováno za nový druh. Přesto bylo nyní potvrzeno, že jedinci dvou rozdílných druhů jsou právě tohoto schopní. Již nemusíme více debatovat o tom, zda jednou z možných forem speciace může být křížení, protože to bylo prokázáno. Pozorování pěnkav má zvláštní význam, protože dokládá roli hybridizace při vytváření nových druhů.

Aby Grantovi potvrdili, že nová populace je geneticky odlišná od původních ostrovních pěnkav, spolupracovali se spřízněným odborníkem Leifem Anderssonem z Univerzity v Upsale ve Švédsku, který analyzoval genetickou informaci nově vzniklé populace.

Dalo by se očekávat, že hybrid by se mohl začít reprodukovat s nějakým dalším druhem pěnkavy na ostrově, čímž by se druh křížil, dokud by nesplynul a nezanikl, ale překvapivě se zjistilo, že jsou oddělenou reprodukční skupinou od ostatních pěnkav. Výzkumníci objevili, že po dvou generacích došlo k úplné reprodukční izolaci původních druhů od nově vzniklého. Nový hybrid pěnkavy se jednoduše chová jako rozdílný druh. Pokud by jednoduše ostrov právě někdo objevil bez znalosti předchozího vývoje, tak by jednoduše řekl, že se jedná o místní unikátní druh odlišný od všech ostatních.Komentáře