Vědecký konsensus na antropogenní změně klimatu je nezpochybnitelný   


06.08.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Tři studie publikované ve vědeckých časopisech Nature a Nature Geoscience vyhodnocují rozsáhlá historická data, která prokazují, že v posledních 2000 letech nebylo nikdy období, kdy změny teploty byly tak rychlé a rozsáhlé jako v posledních desetiletích.

Dříve se předpokládalo, že k dramatickým vzrůstům a poklesům teploty mohlo docházet také v minulosti. V této souvislosti se mluví o obdobích zvaných jako Malá doba ledová a Středověká klimatická anomálie. Tři uvedené studie však využívají rekonstrukce založené na sedmi stech různých záznamech změny teploty ze všech kontinentů. Doklady, mezi kterými jsou letokruhy stromů, ledové vrty a vrstvy sedimentů, naznačují, že k žádnému z historických teplotních posunů nedošlo nikdy na více než polovině zeměkoule.

Podle jedné ze studií takzvaná Malá doba ledová dosáhla svého maxima v 15. století v Tichém oceánu, v 17. století v Evropě a v 19. století na dalších místech. Prostorové umístění historických změn je naprosto odlišné od trendu, který panuje od konce 20. století, kdy se rok co rok prolamují rekordy téměř na celém světě. Velké změny teploty v dávné minulosti byly pravděpodobně způsobeny především sopečnými erupcemi. Jedna z uvedených studií tímto způsobem vysvětluje silné globální teplotní výkyvy v první polovině 18. století, kdy se svět začal oteplovat z vulkanicky ochlazeného klimatu až do éry ohřáté lidskými emisemi. Podle další studie se tento jev stal obzvlášť výrazný na konci 20. století, kdy během posledních dvou desetiletí došlo k nejrychlejšímu nárůstu teploty za poslední dva tisíce let.

Autoři studií tvrdí, že jejich závěry signalizují, jak neobvyklému oteplení v posledních letech v důsledku průmyslových emisí došlo. Další vědci zmíněné tři studie komentují, že se jedná o důležitý průlom v prokazování, že lidská činnost změnila klima takovým způsobem, který nemá v minulosti obdoby. Studie by měly s konečnou platností zastavit popírače změn klimatu, kteří tvrdí, že současně pozorované globální oteplování je součástí přirozeného klimatického cyklu. Prokazují významný rozdíl mezi regionálními a izolovanými změnami klimatu v minulosti a skutečným globálním účinkem antropogenních emisí skleníkových plynů.

Dřívější odborné studie prokázaly, že mezi vědci v oblasti klimatu panuje téměř jednomyslnost, že za mimořádnou úroveň vzrůstu globální teploty jsou odpovědné lidské faktory - výfuky automobilů, tovární komíny, mýcení lesů a další zdroje skleníkových plynů. Studie z roku 2013 ve vědeckém časopise Environmental Research Letters uváděla, že 97 % vědců v oblasti klimatu souhlasí se závěrem, že změny klimatu jsou způsobeny lidskou aktivitou. Tato studie se opírala o zhruba 12 000 akademických článků z let 1991 až 2011, které obsahovaly klíčová slova „globální oteplování“ nebo „globální změna klimatu“.

Zpochybňující tvrzení popíračů antropogenní změny klimatu se zakládala více na politických než vědeckých argumentech. Americký pravicový think-tank Competitive Enterprise Institute údajně vyvíjel nátlak na NASA, aby ze své webové stránky odstranila odkaz na studii dokládající vědecký konsenzus. Competitive Enterprise Institute získal finanční podporu od Amerických zpracovatelů paliv a petrochemie a od Institutu Charlese Kocha, kteří z přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku finančně tratí.

Mezi akademiky, kteří studují klima, dochází ke sbližování názorů. To dokládá analýza „konsensu o konsensu“, která zkoumala celou řadu odhadů zkoumajících vědecký konsenzus o antropogenní změně klimatu. Vědecký konsenzus o tom, že lidé způsobují globální změnu klimatu již podle autorů překročil 99%. Se zvyšující se odborností v oblasti klimatologie se také zvyšuje shoda vědců o globálním oteplováním způsobeným člověkem. Dobrou zprávou je, že se zvyšuje také veřejná informovanost o vědeckém konsensu. Špatnou zprávou je, že zbývá ještě hodně práce, protože popírači antropogenních změn klimatu neustále útočí na prokazatelný vědecký konsenzus.

Zdroje

Consistent multidecadal variability in global temperature reconstructions and simulations over the Common Era

'No doubt left' about scientific consensus on global warming, say experts

Last phase of the Little Ice Age forced by volcanic eruptions

No evidence for globally coherent warm and cold periods over the preindustrial Common Era

Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warmingKomentáře