Veřejnost v otázce změn klimatu stále tápe. Neměla by!   


07.04.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Většina české společnosti je přesvědčena, že dochází k bezprecedentní antropogenní změně klimatu. I to je ovšem velmi málo. Vyplývá to při srovnání s názory odborníků na klima, protože vědecká komunita je o antropogenních příčinách tohoto environmentálního problému přesvědčena téměř úplně. Tento kontrast mezi názorem odborníků a míněním laické veřejnosti je připisován dezinformační kampani, která existenci klimatické změny popírá.

V roce 2013 uveřejnila skupina australských vědců z Univerzity v Queenslandu studii, ve které prezentovali závěry výzkumné otázky, zda existuje vědecký konsenzus na tom, že existuje globální změna klimatu způsobená člověkem. Výzkumníci provedli rozbor celkem asi 12 000 abstraktů článků, které vyšly v recenzovaných vědeckých časopisech mezi lety 1991 až 2011 a obsahovaly klíčové buď slova „globální změna klimatu“ nebo „globální oteplení.“

Výsledek jejich snahy jednoznačně potvrdil, že vědecká komunita je o existenci globální změny klimatu způsobené člověkem přesvědčena. Ze článků, které jednoznačně dávaly najevo postoj k výzkumné otázce, se na stranu existence antropogenní změny klimatu klonilo 97,1 % autorů vědeckých publikací. Zbytek pak buď nesouhlasil nebo byl k výzkumné otázce neutrální.

Australští výzkumníci ovšem nevzdali ani to a šli ještě dále. Kontaktovali zbývající autory vědeckých článků, kteří jednoznačně nevyjádřili názor v abstraktu svého článku. Z těch kteří reagovali opět 97,2 % souhlasilo, že změna klimatu je lidmi způsobená. Ze studie jasně vyplývá, že počet vědců, kteří nesouhlasí s existencí antropogenní změny klimatu je naprosto zanedbatelný.

S vědeckým konsenzem kontrastuje veřejné mínění. Především ve Spojených státech, kde byla nejintenzivnější dezinformační kampaň, která existenci nebo příčinu globální změny klimatu zpochybňovala, je to velmi viditelné. Podle průzkumů, které byly ve Spojených státech provedeny v roce 2012 se jen 67 % lidí domnívalo, že ke změně klimatu dochází, a jen 42 % z nich si myslelo, že je způsobená člověkem.

Zajímavé je také to, že se výrazně lišily názory voličů republikánů a demokratů. O globálním ohřívání planety bylo přesvědčeno 85 % voličů demokratů, ale jen 48 % voličů republikánů. Dále pak ve Spojených státech existuje jasně vydefinovaná skupina "popíračů" změny klimatu, která představovala asi 8 % všech obyvatel. Tito lidé se většinou považují za velmi dobře informované a mají ve svém názoru velkou sebejistotu.

Přestože v České republice tak masivní dezinformační kampaň zpochybňující změnu klimatu jako ve Spojených státech neprobíhala, není na tom česká veřejnost o moc lépe. V roce 2015 zveřejnil svůj výzkum o českém veřejném mínění na změnu klimatu také vědecký tým z Fakulty sociálních studií Masarykovi univerzity v Brně. Čísla jsou velmi podobná těm americkým. Na existenci klimatické změny věřilo 52 % české veřejnosti. Zda bychom měli s klimatickou změnou něco dělat odpovědělo kladně 43 % respondentů, přičemž nesouhlasilo o něco méně - 40 %. Čísla jasně ukazují, že většina české veřejnosti je o existenci změny klimatu přesvědčena, ale zároveň není jednotná v názoru, jak na změnu klimatu reagovat.

Ještě novější výzkum European Social Survey provedený v osmnácti zemích Evropy v letech 2016 a 2017 potvrdil údaje brněnského týmu, ale navíc poskytl srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Dle tohoto výzkumu je celkem 54 % Evropanů přesvědčeno o tom, že se klima mění. Mezi nejvíce přesvědčené patřili obyvatelé Německa, Francie a Slovenska. Naopak jako nejméně přesvědčení dopadli Rusové, Češi, Estonci a Finové.

Česká republika tak patří do skupiny evropských zemí nejvíce skeptických ohledně odpovědnosti člověka za klimatickou změnu, obávají se jí relativně méně. Zároveň jsou nedůvěřivý k opatřením a omezením, která by mohla vést ke zmírnění změny klimatu. Do této skupiny patří Česko, Estonsko a Rusko. I v této skupině zemí však většina obyvatel připouští existenci změny klimatu.

Světlo do toho, proč Česká republika patří k zemím, kde se uhnízdily představy, že změna klimatu nepředstavuje závažný problém, přináší nová kniha Oteplí se a bude líp, která se věnuje českému klimaskepticismu. Výzkum prováděný v letech 2011 až 2014 se věnoval takovým lidem jako Václav Klaus, Ivan Březina nebo Luboš Motl, kteří tvrdí, že změna klimatu není problém, kterým by se měla společnost zabývat. Považují ho za nafouknutou bublinu, která má vědcům a ekologickým aktivistům zajistit přísun tučných grantů a dotací. Právě tato dezinformační klimaskeptická kampaň je důvodem, proč je tak propastný rozdíl mezi názorem uprostřed vědecké komunity a v řadách laické veřejnosti.Komentáře