Vládní plán slibuje obnovitelnou budoucnost uhelnému severu Čech   


23.11.2017    Vytvořil: Administrátor

Vládou schválený akčních plán pro restrukturalizaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, přináší konkrétní projekty pro odklon Ústeckého a Karlovarského kraje od těžby uhlí. Týkají se například podpory vědy a výzkumu či moderního průmyslu. Ekologické organizace upozorňují, že tento akční plán málo zdůrazňuje zlepšování životního prostředí, především vyčištění ovzduší zatíženého těžbou a spalováním uhlí. To je nutnou podmínkou pro udržení vzdělaných lidí a sociální i ekonomické prosperity.

Základní podmínkou rozvoje krajů bylo a je zachování limitů těžby hnědého uhlí. Současná vláda zbytečně prolomila limity na velkolomu Bílina a uvolnila tak těžbě sto milionů tun uhlí, které měly podle vládního usnesení z roku 1991 zůstat pod zemí  Současně potvrdila zachování limitů na velkolomu Československé armády, kde chrání města a vesnice. Podle vlády vznikl akční plán na základě široké diskuse a zapojení významných místních hráčů. K jednacímu stolu ovšem zdaleka nebyli přizváni všichni zájemci, např. ani starostové obcí nebo neziskové organizace, které byly proti prolomení limitů těžby.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Vítáme, že vláda schválila konkrétní projekty pro rozvoj Ústeckého kraje. Je to další důkaz toho, jak velký význam má obrana limitů těžby hnědého uhlí, bez nichž by zde byl další rozvoj nemožný a kraj by naopak spadl opět dolů. Ale je potřeba se dívat dopředu a životní prostředí zlepšovat. Další akční plán v příštím roce by měl cílit na úplné vytlačení uhlí z domácích kotlů a kamen a zavírání zastaralých uhelných elektráren. Ty vyrábějí pouze na vývoz a Ústecku zůstává jen znečištění. Také je potřeba chytit příležitost, jakou je ochrana divoké přírody v přírodně zachovalých – ale i části těžbou zničených – územích kraje.“

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace a občan Litvínova, řekl: „Dnes schválený akční plán je první a stále dost nesmělý krok k modernizaci a transformaci Mostecka a Litvínovska. Díky za něj, ale je třeba jít dál – v opuštěných povrchových dolech postavit přečerpávací elektrárny, na bývalých výsypkách začít nejen provádět rekultivace a vracet krajinu přírodě, ale na vhodných lokalitách také pěstovat energetické dřeviny. Technikům z dolů je třeba najít práci v nových čistých strojírenských podnicích. A samozřejmě důkladně ohlídat, aby se vládní miliardy nerozkradly tak, jak dosud bývalo v našem kraji zvykem.“

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „Schválený akční plán je krok správným směrem. Při tvorbě navazujícího akčního plánu by však měla vláda využít participativního plánování a zapojit co nejvíc místní občany. Jen tak bude mít jistotu, že opatření reagují na skutečné potřeby obyvatel a prostředky z veřejných zdrojů se neplýtvají na zbytečné projekty.“Komentáře