Vzrostly emise rtuti z českých uhelných elektráren   


18.10.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Uhelná elektrárna Počerady byla loni s 229 kilogramy největším zdrojem znečištění toxickou rtutí v ovzduší v České republice. Oproti předchozímu roku navíc zvýšila emise těžkého kovu o více než 20 %. Elektrárna Chvaletice zvýšila znečištění rtutí dokonce na více než dvojnásobek ze 74 kilogramů na 154. Ukázala to zveřejněná data v Integrovaném registru znečišťování Ministerstva životního prostředí, na která upozornila ekologická organizace Arnika. V desítce největších znečišťovatelů figurují právě uhelné elektrárny.

Druhým největším zdrojem rtuti v ovzduší v Česku byly v roce 2018 elektrárna Prunéřov s 224 kilogramy a třetím Energetika Třinec s 205 kilogramy. Třinecká teplárna je zároveň skokanem roku - na třetí příčku skočila z 11. místa za rok 2017, kdy vypustila 73 kg. Čtvrté místo obsadila elektrárna Chvaletice se 154 kilogramy rtuti, což je nárůst na více než dvojnásobek oproti roku 2017 a opět velký skok z předchozího 10. místa. V žebříčku znečišťování ovzduší rtutí dále následují Elektrárna Opatovice, elektrárna Tušimice a Třinecké železárny, které jako jediné v první desítce oproti roku 2017 naopak znečištění snížily. Dále se v žebříčku umístily chemické závody Unipetrol, kde se pro výrobu energie také spaluje hnědé uhlí. A v závěru desítky největších znečišťovatelů rtutí jsou elektrárna Ledvice a ostravské hutě Liberty.

Aby mohlo dojít ke snížení emisí rtuti, je v současnosti důležité nevydávat další výjimky z nových evropských emisních limitů, které mají za cíl do roku 2021 zásadně snížit emise toxických látek včetně rtuti z velkých spalovacích zdrojů znečištění. Nové emisní limity jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Evropské komise (EU 2017/1442) a vstoupí v účinnost od 17. srpna 2021. Do té doby musí provozovatelé snížit emise rtuti, nebo mít schválenou výjimku.

Úředníci Ministerstva životního prostředí nyní posuzují výjimku, kterou udělil Krajský úřad v Pardubicích elektrárně Chvaletice. Výjimka by nejen umožnila Chvaleticím neplnit nový limit, ale dokonce emise zvýšit. Ekologické organizace také upozorňují, že uhelné elektrárny fakticky dostaly nedávno plošnou výjimku z emisních limitů. Vyhláškou ministerstvo životního prostředí stanovilo, že provozovatelé si budou moci odečíst až 40 % naměřených emisí jako “chybu měření”.

Elektrárna Počerady má být navíc prodána do soukromých rukou uhlobarona Pavla Tykače. Největší tuzemský zdroj rtuti do ovzduší a největší zdroj emisí oxidu uhličitého i jedovatých oxidů dusíku by v rukou nového majitele škodil životnímu prostředí ve větší míře a po delší dobu než pod stávajícím vlastníkem.

Elektrárna ČEZ Počerady má plánované uzavření na konci roku 2023, což naplňuje i Státní energetickou koncepci České republiky, která počítá s útlumem kondenzační výroby elektřiny. Nový potenciální majitel však plánuje provozovat Počerady dlouhodobě a spalovat v nich většinu uhlí z velkolomu Vršany.

Zastaralé uhelné elektrárny, které pro udržení energetické bezpečnosti v Česku nepotřebujeme a můžeme z větší části odstavit hned, protože dlouhodobě u nás převažuje výroba nad spotřebou. Navíc podle podrobné studie firmy Energynautics je možné bez ohrožení stability sítě a dodávek elektřiny zavřít všechny uhelné elektrárny s výjimkou tepláren do roku 2030.Komentáře