Zákaz toxických látek v Bruselu je příliš pomalý   


12.08.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Lidské zdraví je ohroženo kvůli pomalé reakci Bruselu na používání nebezpečných chemických látek. Tvrdí to nová studie environmentální právní organizace ClientEarth, která uvádí, že v devíti z desíti případů rozhodla Evropská komise o zákazu toxických látek s „přílišným zpožděním“ od doby, kdy byly jejich toxické vlastnosti zjištěny. V některých případech bylo zpoždění až čtyřleté.

Alice Bernard, právnička ClientEarth, tvrdí: „Jakmile Evropská chemická agentura (ECHA) rozhodne, že rizika nějaké chemické látky nejsou akceptovatelné, komise má povinnost jednat rychle. Některá rozhodnutí ležela na stole komise déle než tři roky, přičemž k tomu nebyl žádný zřejmý důvod.“

„Každý ztracený den kvůli této nečinnosti znamená vystavení lidského zdraví nebezpečným chemickým látkám, zvýšená pravděpodobnost rakoviny, zhoršení plodnosti, a také katastrofické škody na našich ekosystémech.“

Za současného systému chemické ochrany známého jako REACH je za zhodnocení rizik chemických látek zodpovědná vědecká komise Evropské chemické agentury. Komise rozhoduje, zda by společnostem mělo být uděleno povolení užívat „látky vzbuzující mimořádné obavy.“

Jako jeden příklad za všechny uvádí ClientEarth případ DEHP, což je chemikálie změkčující plasty, která se snadno z plastu uvolňuje, a působí jako látka narušující hormonální rovnováhu a poškozující reprodukční funkce u lidí. Vědecká komise v  roce 2014 a 2015 rozhodla, že společnosti žádající o autorizaci pro DEHP ho používají bez adekvátního hodnocení rizik.

Na začátku tohoto měsíce komise v tomto případě ještě nepřijala konečné rozhodnutí, což znamená, že společnosti mohou tuto chemickou látku stále volně používat.

Apolline Roger, další právnička ClientEarth, tvrdí: „Je naprosto zřejmé, že případy, kde komise jednala nejrychleji, byly případy, kde společnosti nemohly legálně chemické látky používat a čekaly na rozhodnutí komise.“

„Zejména je znepokojující vidět, že komise upřednostňuje zájmy byznysu nad ochranou lidského zdraví a životního prostředí při rozhodování toho, které případy jsou nebo nejsou urgentní.“

ClientEarth tvrdí, že oslovili komisi, aby sdílela své závěry a vyzvali ji, aby „napravila svou špatnou administrativu a urychlila proces autorizace a omezení“.

Mluvčí komise tvrdí, že berou lidské zdraví extrémně vážně a odmítají tvrzení, že upřednostňují zájmy byznysu nad zdraví a životní prostředí.

V prohlášení tvrdí, že za posledních deset let komise „významně snížila vystavení občanů chemickým látkám. Celkově bylo v rámci procedury registrováno více než 17 000 látek v 65 000 registrovaných chemických materiálech vyráběných a užívaných v Evropské unii.“

Mluvčí tvrdí, že proces je neustále vyhodnocován k „následnému zlepšení ochrany konzumentů, pracovníků a životního prostředí“.

Zdroje:

ClientEarth slams ‘unreasonable’ delays on REACH decisions

Brussels criticised for delays in banning toxic chemicalsKomentáře