Změna klimatu má dopady na rybolov po celém světě   


03.03.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Rybolov poskytuje zdroje proteinů pro více než polovinu světové populace, přičemž je více než 56 milionů lidí zaměstnaných nebo závislých na rybaření. Klimatická změna ovšem začíná komplexní systém tohoto důležitého zdroje potravin narušovat.

Tým vědců vedený Christopherem Freeem, post-doktorským výzkumníkem Univerzity v Santa Barbaře (Kalifornie), publikoval výzkum o tom, jak oteplování vody může ovlivnit produktivitu rybolovu. Výsledky vyšly před několika dny v prestižním vědeckém časopise Science.

Studie prozkoumala historické údaje 124 druhů ryb ve 38 regionech, což představuje zhruba jednu třetinu hlášeného globálního výlovu. Vědci data porovnali se záznamy o teplotě oceánu a zjistili, že 8 % rybích populací bylo oteplováním ovlivněno výrazně negativně, zatímco jen na 4 % mělo pozitivní dopad. Celkově tak ztráty převýšily zisky.

"Byli jsme překvapeni, jak výrazně již byly oteplováním světové rybí populace zasaženy," uvedl doktor Free, "a že mezi studovanými rybími populacemi bylo více 'poražených' než 'vítězů'.

Největší vliv na to, jak ryby reagovaly na rostoucí teploty, měl podle studie konkrétní region. Druhy ryb ve stejném regionu měly tendenci reagovat podobným způsobem. Ryby ze stejných čeledí reagovaly na změny také velmi podobně. Vědci to vysvětlují tím, že příbuzné druhy ryb mají podobné vlastnosti a životní cykly, což je určující pro obdobné příležitosti i hrozby.

Při zkoumání toho, jak se od roku 1930 do roku 2010 změnila dostupnost ryb jako zdroje potravy, zaznamenali vědci největší ztráty produktivity v regionech, jako jsou Japonské moře, Severní moře, pobřeží Pyrenejského poloostrova, oblast mořského proudu Kurošio a Biskajský záliv. Na druhou stranu největší nárůsty v produktivitě se vyskytly v Labradorském moři, Baltském moři, Indickém oceánu a severovýchodním pobřeží Spojených států.

Přestože změny ve výnosu rybolovu byly dosud relativně malé, existují velké regionální rozdíly. Například východní Asie zaznamenala v důsledku oteplení jeden z největších poklesů rybolovu: 15 až 35% produktivity. "Znamená to, že v oblasti s nejrychleji rostoucí lidskou populací na světě je k dispozici o 15 až 35 % méně ryb jako potravina a forma obživy," řekl doktor Free. V budoucnu bude velkou výzvou právě zmírnění rozdílných dopadů v regionech.

Uvedená zjištění podtrhují význam sledování a započítávání dopadů změny klimatu na celkový management rybolovu. Znamená to snažit se najít nové nástroje pro vyhodnocování rybích populací, nové strategie pro stanovení omezení odlovu a nové dohody o sdílení úlovků mezi ziskovými a ztrátovými regiony.

"Znát, jak se přesně změní rybolov při budoucím oteplování, je náročné, ale víme, že nedokonalá adaptace na měnící se produkci rybolovu bude při srovnání s dneškem mít za následek snížení spotřeby a zisků," vysvětlil doktor Free.

Důležité pro řešení hrozby, kterou klimatická změny pro světový rybolov představuje, bude zamezení nadměrnému rybolovu. Nadměrný rybolov může riziko pro rybí populace ještě zvýšit, protože představuje vedle oteplení další kritický faktor.

Oteplování oceánů je jedním z mnoha procesů ovlivňujících mořský život a související průmyslová odvětví. Mořský život bude do budoucna ovlivňován také okyselováním oceánů, snížováním rozpuštěného kyslíku a ztrátou stanovišť. Aby bylo možné plně pochopit, jak změna klimatu ovlivní rybí populace, bude zapotřebí tyto trendy do budoucna sledovat.

Zdroje:

Christopher M. Free, James T. Thorson, Malin L. Pinsky, Kiva L. Oken, John Wiedenmann, Olaf P. Jensen. Impacts of historical warming on marine fisheries production. Science, 2019.

Climate change is shifting productivity of fisheries worldwideKomentáře