Znečištění mikroplastovými částicemi je již naprosto všude   


10.03.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Podle nových studií se znečištění částicemi mikroplastů vyskytuje naprosto na celém světě. Byly nalezeny v britských jezerech a řekách, v podzemních vodách ve Spojených státech, podél řeky Jang-c’-ťiang v Číně a na pobřeží Španělska.

Je známo, že člověk běžně konzumuje drobné částice plastu spolu s potravinami a vodou, ale zatím nebyly přesně zjištěny všechny možné zdravotní následky a dopady na ekosystémy. Jedna ze studií zjistila, že mikroplasty mohou poskytovat prostředí nebezpečným mikrobům.

Nová analýza provedená ve Velké Británii objevila mikroplasty ve všech deseti sledovaných jezerech, řekách a nádržích. V řece Tame nedaleko Manchesteru bylo nalezeno více než 1000 mikročástic plastů na litr. Bylo to za minulý rok nejvíce kontaminované místo na celém světě. Ovšem také na poměrně odlehlých místech ve Skotsku, jako jsou vodopády na řece Dochart a jezero Loch Lomond, byly nalezeny dva až tři kusy na litr. Řeka Temže v Londýně měla zhruba 80 částic mikroplastů na litr.

"Bylo to překvapující. Nečekal jsem, že najdeme tolik," řekl Christian Dunn z Bangorské univerzity ve Walesu, který britský výzkum vedl. "Je skutečně deprimující, že jsme je našli na nejvíce symbolických místech naší země. Mikroplasty se dnes již nacházejí naprosto všude, ale stále nevíme, jaké nebezpečí pro nás mohou představovat."

Bylo zjištěno, že mikroplasty ohrožují mořské živočichy, kteří je konzumují s jídlem. Byly nalezeny v tělech všech mořských savců, kteří byli součástí nedávného šetření ve Velké Británii. V roce 2017 bylo zjištěno, že se mikroplasty nacházejí ve vodovodních řádech po celém světě a v říjnu loňského roku bylo zjištěno, že ho běžně s jídlem konzumují lidé v Evropě, Japonsku a Rusku.

Výzkum Národní univerzity v Singapuru odhalil více než 400 druhů bakterií na 275 částicích mikroplastů sesbíraných na místních plážích. Zahrnovaly mikroorganismy, které způsobují záněty žaludku a infekce u lidí, ale také mikrobi, které souvisejí s bělením korálových útesů.

Mikroplasty byly také nalezeny pod zemí ve vápencových zásobnících podzemní vody v americkém Illinois v množství 15 částic na litr. Takovýto typ podzemních vod poskytuje přibližně čtvrtinu zásob pitné vody na světě.

Další studie zase nalezly mikroplasty u živočichů žijících na dně a v sedimentech Severního a Barentsova moře. Vysoké koncentrace byly zjištěny také ve středním a dolním toku řeky Jang-c’-ťiang a podél pobřeží Středozemního moře ve Španělsku.

Mikroplastové částice se oddělují například ze syntetických oděvů, z pneumatik vozidel nebo z plastových pelet používaných při výrobě. Dále se mohou vytvářet postupným rozkladem plastového odpadu. Do řek a moří mohou být splachovány deštěm, ale stejně tak mohou být odfouknuty větrem nebo skončit na polích, když jsou kaly z čistíren odpadních vod použity jako hnojiva.

Zdroje

Toxic bacteria found on small pieces of plastic trash from S'pore beaches

Microplastics found in every marine mammal surveyed in UK study

Microplastic contamination found in common source of groundwater, researchers report

Microplastic pollution revealed ‘absolutely everywhere’ by new research

PE, PP and PS: The most abundant type of microplastics in Mediterranean coastal waters

Scientists Reveal Pollution of Microplastics in the Yangtze RiverKomentáře